Ash-Shu'ara 160-183, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-374)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-160, 26/Ash-Shu'ara-161, 26/Ash-Shu'ara-162, 26/Ash-Shu'ara-163, 26/Ash-Shu'ara-164, 26/Ash-Shu'ara-165, 26/Ash-Shu'ara-166, 26/Ash-Shu'ara-167, 26/Ash-Shu'ara-168, 26/Ash-Shu'ara-169, 26/Ash-Shu'ara-170, 26/Ash-Shu'ara-171, 26/Ash-Shu'ara-172, 26/Ash-Shu'ara-173, 26/Ash-Shu'ara-174, 26/Ash-Shu'ara-175, 26/Ash-Shu'ara-176, 26/Ash-Shu'ara-177, 26/Ash-Shu'ara-178, 26/Ash-Shu'ara-179, 26/Ash-Shu'ara-180, 26/Ash-Shu'ara-181, 26/Ash-Shu'ara-182, 26/Ash-Shu'ara-183, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-374, Ash-Shu'ara 160-183
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-160
26/Ash-Shu'ara-160: Het volk van Lôeth loochende de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-161
26/Ash-Shu'ara-161: (Gedenk) toen hun broeder Lôeth tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-162
26/Ash-Shu'ara-162: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-163
26/Ash-Shu'ara-163: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-164
26/Ash-Shu'ara-164: En ik vraag jullie er geen beloning voor, want mijn beloning berust alleen bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-165
26/Ash-Shu'ara-165: Waarom benaderen jullie van de wereldbcwoners de mannen?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-166
26/Ash-Shu'ara-166: En verlaten jullie hen die jullie Heer als echtgenotes geschapen heeft? Jullie zijn beslist een overtredend volk!"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-167
26/Ash-Shu'ara-167: Zij zeiden: "O Lôeth, als jij er niet mee ophoudt, behoor jij tot de verdrevenen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-168
26/Ash-Shu'ara-168: Hij in zei: "Voorwaar, ik behoor tot hen die jullie daden verachten.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-169
26/Ash-Shu'ara-169: Mijn Heer, red mij en mijn familie van wat zij doen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-170
26/Ash-Shu'ara-170: En Wij hebben hem en zijn familie allen gered.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-171
26/Ash-Shu'ara-171: Behalve een oude vrouw onder de achterblijvers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-172
26/Ash-Shu'ara-172: Toen vernietigden Wij de anderen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-173
26/Ash-Shu'ara-173: En Wij deden een (vulkanische) regen op hen neerstromen, hoe slecht was de regen voor de gewaarschuwden!
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-174
26/Ash-Shu'ara-174: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-175
26/Ash-Shu'ara-175: En voorwaar, jouw Heer (O Moehammad), is zeker Hij, de Almachtige, de Meest Bamhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-176
26/Ash-Shu'ara-176: De bewoners van Aikah loochenden de Boodschappers.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-177
26/Ash-Shu'ara-177: (Gedenk) toen Sjoe'aib tot hen zei: "Vrezen jullie (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-178
26/Ash-Shu'ara-178: Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare Boodschapper.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-179
26/Ash-Shu'ara-179: Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-180
26/Ash-Shu'ara-180: En ik vraag jullie er geen beloning voor, mijn beloning berust slechts bij de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-181
26/Ash-Shu'ara-181: En geeft de volle maat een behoort niet tot hen die tekort doen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-182
26/Ash-Shu'ara-182: En weegt met juiste weegschalen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-183
26/Ash-Shu'ara-183: En benadeelt niet de mensen in hun zaken en verricht geen kwaad op aarde, als verderfzaaiers.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: