Ash-Shu'ara 1-19, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-367)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-1, 26/Ash-Shu'ara-2, 26/Ash-Shu'ara-3, 26/Ash-Shu'ara-4, 26/Ash-Shu'ara-5, 26/Ash-Shu'ara-6, 26/Ash-Shu'ara-7, 26/Ash-Shu'ara-8, 26/Ash-Shu'ara-9, 26/Ash-Shu'ara-10, 26/Ash-Shu'ara-11, 26/Ash-Shu'ara-12, 26/Ash-Shu'ara-13, 26/Ash-Shu'ara-14, 26/Ash-Shu'ara-15, 26/Ash-Shu'ara-16, 26/Ash-Shu'ara-17, 26/Ash-Shu'ara-18, 26/Ash-Shu'ara-19, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-367, Ash-Shu'ara 1-19
direction_left
direction_right

Ash-Shu'ara

Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-1
26/Ash-Shu'ara-1: Tha Sîn Mîm.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-2
26/Ash-Shu'ara-2: Dit zijn Verzen van het duidelijke Boek.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-3
26/Ash-Shu'ara-3: Misschien zou jij jezelf vernietigen van verdriet omdat zij geen gelovigen zijn.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-4
26/Ash-Shu'ara-4: Als Wij het gewenst hadden, hadden Wij een Teken uit de hemel tot hen doen neerdalen, zodat hun nekken ervoor gebogen bleven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-5
26/Ash-Shu'ara-5: Er komt geen nieuwe Vemaning van de Erbarmer tot hen, of zij wenden zich eman af.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-6
26/Ash-Shu'ara-6: Voorzeker, zij loochenden, maar berichten over wat zij plachten te bespotten zullen tot hen komen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-7
26/Ash-Shu'ara-7: Kijken zij dan aiet naar de aarde, hoeveel Wij er van allerlei rijke soorten grwassen op doen groeien?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-8
26/Ash-Shu'ara-8: Voorwaar, daarin is zeker een Teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-9
26/Ash-Shu'ara-9: En voorwaar, jouw Heer: Hij is zeker de Almachtige, Meest Barmhartige.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-10
26/Ash-Shu'ara-10: (Gedenk) toen jouw Heer Môesa opriep: "Ga naar het volk van de onrechtvaardigen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-11
26/Ash-Shu'ara-11: Het volk van Fir'aun, vrezen zij (Allah) niet?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-12
26/Ash-Shu'ara-12: Hij (Môesa) zei: "Mijn Heer, ik ben bang dat zij mij loochenen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-13
26/Ash-Shu'ara-13: En dat mijn borst zich zal vernauwen en dat ik niet vloeiend zal spreken, zend daarom (de Engel) naar Hârôen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-14
26/Ash-Shu'ara-14: En zij hebben (een beschuldiging van) een misdaad tegen mij en ik ben bang dat zij mij zullen doden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-15
26/Ash-Shu'ara-15: Hij (Allah) zei: "Nee, gaat dus beiden met Onze Tekenen: voorwaar, Wij zijn met jullie, luisterend.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-16
26/Ash-Shu'ara-16: Gaat daarom naar Fir'aun en zegt: "Voorwaar, wij zijn de Boodschappers van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-17
26/Ash-Shu'ara-17: Zend de Kinderen van Israël met ons."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-18
26/Ash-Shu'ara-18: Hij (Fir'aun) zei: "Hebben wij jou niet als een kind onder ons opgevoed en verbleef jij geen jaren van jouw leven onder ons?
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-19
26/Ash-Shu'ara-19: En jij deed wat jij deed en jij behooft tot de ondankbaren."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: