Ash-Shu'ara 40-60, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-369)

Ash-Shu'ara: 26/Ash-Shu'ara-40, 26/Ash-Shu'ara-41, 26/Ash-Shu'ara-42, 26/Ash-Shu'ara-43, 26/Ash-Shu'ara-44, 26/Ash-Shu'ara-45, 26/Ash-Shu'ara-46, 26/Ash-Shu'ara-47, 26/Ash-Shu'ara-48, 26/Ash-Shu'ara-49, 26/Ash-Shu'ara-50, 26/Ash-Shu'ara-51, 26/Ash-Shu'ara-52, 26/Ash-Shu'ara-53, 26/Ash-Shu'ara-54, 26/Ash-Shu'ara-55, 26/Ash-Shu'ara-56, 26/Ash-Shu'ara-57, 26/Ash-Shu'ara-58, 26/Ash-Shu'ara-59, 26/Ash-Shu'ara-60, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-369, Ash-Shu'ara 40-60
direction_left
direction_right
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-40
26/Ash-Shu'ara-40: Moge wij de tovenaars volgen als zij de overwinnaars zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-41
26/Ash-Shu'ara-41: Toen de tovenaars kwamen, zeiden zij tot Fir'aun: "Krijgen we zeker een beloning, als wij de overwinnaars zijn?"
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-42
26/Ash-Shu'ara-42: Hij zei: "Ja, jullie zullen dan tot de (mij) nabijen behoren."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-43
26/Ash-Shu'ara-43: Môesa zei tot hen: "Werpt maar wat jullie te werpen hebben."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-44
26/Ash-Shu'ara-44: Toen wierpen zij hun touwen en staven neer, terwijl zij zeiden: "Bij de eer van Fir'aun: voorwaar, wij zullen zeker de overwinnaars zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-45
26/Ash-Shu'ara-45: Toen wierp Môesa zijn staf neer, en toen verslond zij wat zij met hun bedrog hadden gemaakt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-46
26/Ash-Shu'ara-46: Toen wierpen de tovenaan zich neer, knielend.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-47
26/Ash-Shu'ara-47: Zij zeiden: "Wij geloven in de Heer der Werelden.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-48
26/Ash-Shu'ara-48: De Heer van Môesa en Hârôen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-49
26/Ash-Shu'ara-49: Hij (Fir'aun) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming geef? Voorwaar, hij is zeker jullie meerdere die jullie de tovenarij onderwees. En spoedig zullen jullie het weten: ik zal jullie handen en jullie voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie allen kruisigen."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-50
26/Ash-Shu'ara-50: Zij (de tovenaars) zeiden: "Het deert (ons) niet. Voorwaar, wij zullen naar onze Heer terugkeren.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-51
26/Ash-Shu'ara-51: Voorwaar, wij verlangen dat Hij onze fouten vergeeft, omdat wij de eersten van de gelovigen zijn."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-52
26/Ash-Shu'ara-52: En wij openbaarden aan Môesa: "Reis in de nacht met Mijn dienaren: voorwaar, jullie zullen achtervolgd worden."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-53
26/Ash-Shu'ara-53: Toen stuurde Fir'aun bijeenroepers de steden in.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-54
26/Ash-Shu'ara-54: "Diegenen zijn zeker een kleine groep.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-55
26/Ash-Shu'ara-55: En voorwaar, zij hebben ons woedend gemaakt.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-56
26/Ash-Shu'ara-56: En voorwaar, wij zijn zeker allen voorzichtig."
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-57
26/Ash-Shu'ara-57: Toen verdreven Wij hen van de tuinen en bronnen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-58
26/Ash-Shu'ara-58: En de schatten en eervolle plaatsen.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-59
26/Ash-Shu'ara-59: Zo was het; en Wij deden de Kinderen van Israël het erven.
Luister Koran: 26/Ash-Shu'ara-60
26/Ash-Shu'ara-60: Toen achtervolgden zij hen bij zonsopgang.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: