Al-Furqan 44-55, de Heilige Koran (Djuz'-19, Pagina-364)

Al-Furqan: 25/Al-Furqan-44, 25/Al-Furqan-45, 25/Al-Furqan-46, 25/Al-Furqan-47, 25/Al-Furqan-48, 25/Al-Furqan-49, 25/Al-Furqan-50, 25/Al-Furqan-51, 25/Al-Furqan-52, 25/Al-Furqan-53, 25/Al-Furqan-54, 25/Al-Furqan-55, de Heilige Koran, Djuz'-19, Pagina-364, Al-Furqan 44-55
direction_left
direction_right
Luister Koran: 25/Al-Furqan-44
25/Al-Furqan-44: Of denk jij dat de meesten van hen horen of begrijpen? Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-45
25/Al-Furqan-45: Zie jij niet hoe jouw Heer de schaduwen verlengt? En als Hij het had gewild, had Hij die zeker kunnen doen stilstaan. Toen hebben Wij de zon tot een wijzer gemaakt.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-46
25/Al-Furqan-46: Vervolgens trokken Wij haar (rond het middaguur) naar Ons toe, een geleidelijke terugtrekking.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-47
25/Al-Furqan-47: En Hij is Degene Die de nacht als een kledingstuk voor jullie heeft gemaakt en de slaap om uit te rusten. En Hij heeft de dag gemaakt om wakker te zijn (om te werken).
Luister Koran: 25/Al-Furqan-48
25/Al-Furqan-48: En Hij is Degene Die de winden, als brengers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uit heeft gestuurd. En Wij doen puur water uit hemel neerdalen.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-49
25/Al-Furqan-49: Opdat Wij hiermee droog land vruchtbaar maken en om water te geven aan wat Wij geschapen hebben: vee en veel mensen.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-50
25/Al-Furqan-50: En voorzeker, Wij hebben dit (geven van water) onder hen afgewisseld, opdat zij er een lering uit trekken. Maar de meeste mensen weigeren, behalve ondankbaarheid.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-51
25/Al-Furqan-51: En als Wij het gewild hadden, dan hadden Wij zeker naar iedere stad een waarschuwer gestuurd.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-52
25/Al-Furqan-52: Gehoorzaarn daarom de ongelovigen niet en vecht tegen hen met een grote strijd.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-53
25/Al-Furqan-53: Hij is Degem Die de twee zeeën naast elkaar doet stromen, de een zoet en fris van smaak, de ander zout en bitter. En Hij heeft een afscheiding tussen hen geplaatst, en (die is) als een onverbrugbare afscheiding.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-54
25/Al-Furqan-54: En Hij is Degene Die de mens heeft geschapen uit water en vervolgens heeft Hij hem nageslacht en aangetrouwdheid gegeven. En jouw Heer is Almachtig.
Luister Koran: 25/Al-Furqan-55
25/Al-Furqan-55: En zij aanbidden dat naast Allah wat hen niet kan baten en niet kan schaden. En de ongelovige is een helper (van de Satan) tegen zijn Heer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: