аш-Шуара 160-183, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-374)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-160, 26/аш-Шуара-161, 26/аш-Шуара-162, 26/аш-Шуара-163, 26/аш-Шуара-164, 26/аш-Шуара-165, 26/аш-Шуара-166, 26/аш-Шуара-167, 26/аш-Шуара-168, 26/аш-Шуара-169, 26/аш-Шуара-170, 26/аш-Шуара-171, 26/аш-Шуара-172, 26/аш-Шуара-173, 26/аш-Шуара-174, 26/аш-Шуара-175, 26/аш-Шуара-176, 26/аш-Шуара-177, 26/аш-Шуара-178, 26/аш-Шуара-179, 26/аш-Шуара-180, 26/аш-Шуара-181, 26/аш-Шуара-182, 26/аш-Шуара-183, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-374, аш-Шуара 160-183
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-160
26/аш-Шуара-160: И народът на Лот също взе пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-161
26/аш-Шуара-161: Техният брат Лот бе им казал: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-162
26/аш-Шуара-162: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-163
26/аш-Шуара-163: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-164
26/аш-Шуара-164: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-165
26/аш-Шуара-165: Нима ходите при (ближите с) мъжете от хората,
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-166
26/аш-Шуара-166: А оставяте съпругите си, сътворени за вас от вашият Господ? И да, вие сте престъпващи хора.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-167
26/аш-Шуара-167: Казаха: “О, Лут, ако ти не престанеш (да ни предупреждаваш), ти неизбежно ще бъдеш прокуден (от земята си)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-168
26/аш-Шуара-168: Каза им: “Аз наистина силно ненавиждам вашите деяния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-169
26/аш-Шуара-169: Господи, спаси мен и моето семейство (и последвалите ме) от това, което вършат!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-170
26/аш-Шуара-170: И така Ние спасихме всички, него и семейството му (и последвалите го),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-171
26/аш-Шуара-171: Освен една старица сред останалите (съпругата на Лот).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-172
26/аш-Шуара-172: После унищожихме другите (прекъснахме поколенията им).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-173
26/аш-Шуара-173: И изсипахме върху тях дъжд. Ужасен бе дъждът за предупредените!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-174
26/аш-Шуара-174: В това наистина има едно знамение (поука), но повечето от тях не повярваха (не пожелаха Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-175
26/аш-Шуара-175: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-176
26/аш-Шуара-176: И народът на Ейке (Горичката) (също) взеха пратениците за лъжци.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-177
26/аш-Шуара-177: Шуайб им бе казал: “Няма ли да станете богобоязливи (притежатели на таква) (няма ли да пожелаете Лика на Аллах)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-178
26/аш-Шуара-178: Аз наистина съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-179
26/аш-Шуара-179: Тогава станете богобоязливи (притежатели на таква) към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-180
26/аш-Шуара-180: И не искам от вас отплата (за известието си). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-181
26/аш-Шуара-181: И бъдете внимателни по отношение на мярката (отрицателните стойности да не натежат във везните ви), и не бъдете от угнетилите (душите си)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-182
26/аш-Шуара-182: И претегляйте (мерете) с везните (мярката) на напътените (пожелалите Лика на Аллах) (спечелените от вас положителни стойности да са повече от отрицателните стойности)!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-183
26/аш-Шуара-183: И не намаляйте от нещата на хората (пречейки им да пожелаят Лика на Аллах, не давайте повод спечелените от тях положителни стойности да са по-малко от отрицателните стойности), и (давайки повод за това) не сейте развала по земята!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: