ал-Фуркан 33-43, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-363)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-33, 25/ал-Фуркан-34, 25/ал-Фуркан-35, 25/ал-Фуркан-36, 25/ал-Фуркан-37, 25/ал-Фуркан-38, 25/ал-Фуркан-39, 25/ал-Фуркан-40, 25/ал-Фуркан-41, 25/ал-Фуркан-42, 25/ал-Фуркан-43, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-363, ал-Фуркан 33-43
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-33
25/ал-Фуркан-33: И не дойдоха при теб с пример, за който да не сме ти донесли истината и още по-добро тълкуване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-34
25/ал-Фуркан-34: Те ще бъдат подкарани (събрани) в Ада с лица, обърнати към земята. Те са, които ще отидат на най-лошото място и те са отклонилите се от пътя (заблуденте).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-35
25/ал-Фуркан-35: И дадохме на Муса (Мойсей) Писанието (Тората) и сторихме за негов помощник брат му Харун (Арон).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-36
25/ал-Фуркан-36: И рекохме: “Отидете при народа, който взе за лъжа Нашите знамения!” И после ги унищожихме напълно.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-37
25/ал-Фуркан-37: И издавихме народа на Нух (Ной), когато взеха за лъжа пратениците и ги сторихме знамение (поука) за хората. И приготвихме болезнено мъчение за угнетителите.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-38
25/ал-Фуркан-38: И адитите, и самудяните, и обитателите на Рес (народа на Шуайб), и много поколения между тях (погубихме).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-39
25/ал-Фуркан-39: И на всички дадохме примери, и всичките напълно ги погубихме.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-40
25/ал-Фуркан-40: И те дойдоха в селището, над което бе изсипан бедственият дъжд. Нима не го видяха? И не, те не се надяваха на възкресението.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-41
25/ал-Фуркан-41: И щом те видяха, с присмех казаха: “Този ли е пратеникът, който Аллах е изпратил?
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-42
25/ал-Фуркан-42: Той щеше да ни отклони от божествата ни, ако не бяхме търпеливи.” А щом видят мъчението, ще научат кой повече се е отклонил от пътя.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-43
25/ал-Фуркан-43: Видя ли онзи, който приема (страстите на) душата си за господ (вместо Аллах)? Нима над него ще си покровител?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: