ан-Намл 36-44, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-380)

ан-Намл: 27/ан-Намл-36, 27/ан-Намл-37, 27/ан-Намл-38, 27/ан-Намл-39, 27/ан-Намл-40, 27/ан-Намл-41, 27/ан-Намл-42, 27/ан-Намл-43, 27/ан-Намл-44, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-380, ан-Намл 36-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-36
27/ан-Намл-36: И когато дойдоха (пратениците) при Сюлейман, той им рече: “Нима ще ми помогнете с блага? Не, онова, което Аллах ми е дал, е по-добро от онова, което на вас е дал. А вие с вашия подарък ликувате (се възгордявате).
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-37
27/ан-Намл-37: Върни се при тях! Тогава ще отидем при тях с войски, които няма да могат да преборят, и ще ги прогоним от там унизени и жалки.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-38
27/ан-Намл-38: И рече (Сюлейман): “О, знатни, кой от вас ще ми донесе нейния трон, преди да дойдат при мен, за да се предадат?”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-39
27/ан-Намл-39: От джиновете Исполин рече: “Ще ти го донеса, преди да станеш от мястото си. Наистина силно вярвам в това (че мога да го донеса).”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-40
27/ан-Намл-40: Един, който имаше знание от Писанието (Хъзър А.С.), рече: “Ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато (Сюлейман) видя трона при (пред) себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен или неблагодарен. А който е признателен, той е признателен само за своята душа. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, Прещедър е.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-41
27/ан-Намл-41: Рече (Сюлейман): “Преобразете трона й, да видим дали ще се напъти или няма!”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-42
27/ан-Намл-42: И когато тя дойде, на нея: “Такъв ли бе твоят трон?” Рече (Владетелката на Себе) : “Сякаш той е.” (Сюлейман си каза:) “Знанието ни бе дарено преди това и ние станахме от отдадените на Аллах.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-43
27/ан-Намл-43: И попречи й онова, на което служеше, вместо на Аллах. Тя наистина бе от хората-неверници.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-44
27/ан-Намл-44: Рече й се: “Влез в двореца!” И когато го видя, помисли го за дълбок вир, и оголи краката си. Рече (Сюлейман): “Това е наистина лъскав дворец от кристал.” Рече (Владетелката на Себе): “Господи мой, аз наистина съм угнетила душата си, но заедно със Сюлейман се отдавам на Аллах, Господа на световете.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: