аш-Шуара 61-83, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-370)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-61, 26/аш-Шуара-62, 26/аш-Шуара-63, 26/аш-Шуара-64, 26/аш-Шуара-65, 26/аш-Шуара-66, 26/аш-Шуара-67, 26/аш-Шуара-68, 26/аш-Шуара-69, 26/аш-Шуара-70, 26/аш-Шуара-71, 26/аш-Шуара-72, 26/аш-Шуара-73, 26/аш-Шуара-74, 26/аш-Шуара-75, 26/аш-Шуара-76, 26/аш-Шуара-77, 26/аш-Шуара-78, 26/аш-Шуара-79, 26/аш-Шуара-80, 26/аш-Шуара-81, 26/аш-Шуара-82, 26/аш-Шуара-83, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-370, аш-Шуара 61-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-61
26/аш-Шуара-61: И когато двете групи се видяха, последвалите Муса рекоха: “Настигнаха ни.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-62
26/аш-Шуара-62: Рече (Муса): “Не! Моят Господ е с мен и Той ще ме напъти (спаси)!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-63
26/аш-Шуара-63: И тогава разкрихме на Муса: “Удари тоягата си в морето!” И веднага то се разцепи (раздели се на две). И всяка половина стана като огромна планина.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-64
26/аш-Шуара-64: И сторихме и другите да се приближат.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-65
26/аш-Шуара-65: И спасихме Муса и всички, които бяха с него.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-66
26/аш-Шуара-66: После издавихме (в морето) другите.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-67
26/аш-Шуара-67: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях не повярваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-68
26/аш-Шуара-68: И твоят Господ, Той наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-69
26/аш-Шуара-69: И прочети им вестта за Ибрахим!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-70
26/аш-Шуара-70: Когато бе рекъл на баща си и народа си: “На какво служите?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-71
26/аш-Шуара-71: Рекоха те: “Служим на идоли и така ще продължим да им се кланяме.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-72
26/аш-Шуара-72: Рече (Ибрахим): “Чуват ли ви, когато ги зовете?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-73
26/аш-Шуара-73: Или ви помагат, или вредят?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-74
26/аш-Шуара-74: Рекоха: “Не, но заварихме бащите ни да правят (служат) така.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-75
26/аш-Шуара-75: Рече им (Ибрахим): “И виждяхте ли (какво представляват) онези, на които служите?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-76
26/аш-Шуара-76: Онези, на които се покланяте, както правеха предците ви?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-77
26/аш-Шуара-77: Те наистина са мои врагове, освен Господът на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-78
26/аш-Шуара-78: Той е който ме сътвори и ме напъти.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-79
26/аш-Шуара-79: И Който ме храни, и ми дава да пия.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-80
26/аш-Шуара-80: И когато се разболея, Той ме изцелява.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-81
26/аш-Шуара-81: И Той е, Който ще ме умъртви, а после ще ме съживи.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-82
26/аш-Шуара-82: И на Когото се надявам да ми опрости греха в деня на покаянието.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-83
26/аш-Шуара-83: Господи, дари ми мъдрост и ме приобщи с праведните!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: