Худ 82-88, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-231)

Худ: 11/Худ-82, 11/Худ-83, 11/Худ-84, 11/Худ-85, 11/Худ-86, 11/Худ-87, 11/Худ-88, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-231, Худ 82-88
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-82
11/Худ-82: И когато Нашата повеля дойде, преобърнахме го (този град) и изсипахме над тях порой от камъни (от изпечена глина).
Слушайте Коран: 11/Худ-83
11/Худ-83: Белязани са при твоя Господ. Те не са далеч от угнетителите.
Слушайте Коран: 11/Худ-84
11/Худ-84: И на мадянидите ­ брат им Шуайб каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг Бог освен Него. И не намалявайте мярката и везната! Виждам ви в благоденствие, но се страхувам за вас от мъчение в Деня, който обхваща (обгръща всичко).
Слушайте Коран: 11/Худ-85
11/Худ-85: О, народе мой, (използвайте) мярката и везната със справедливост и не намалявайте от нещата (правата) на хората. И не сейте развала и разединение по земята!
Слушайте Коран: 11/Худ-86
11/Худ-86: Ако сте вярващи, онова, което Аллах ви оставя (чистата печалба) е по-доброто за вас. И аз не съм над вас пазител (надзирател).”
Слушайте Коран: 11/Худ-87
11/Худ-87: Рекоха: “О, Шуайб, нима твоята молитва ти повелява да оставим онова, на което служеха предците ни или да не постъпваме с благата си, както пожелаем? Наистина ти си състрадателен, усъвършенстван (пречистен)!”
Слушайте Коран: 11/Худ-88
11/Худ-88: (Шуайб) им рече: “О, народе мой, ако имам ясен знак от моя Господ и Той ме е дарил с добро препитание пак това ли е вашето виждане? Не искам да съм ви в опозиция за онова, от което ви възпирам. Искам само да ви изчистя и подобря, колкото ми стигат силите. Моят успех е само с Аллах. На Него се уповавам и към Него се обръщам.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: