Худ-29, Сура 11-Худ (Худ) стих-29

11/Худ-29: О, народе мой, не искам от вас богатство (материални блага) за това (нещата, които ви разкривам). Моята награда е единствено от Аллах. И не ще да прогоня (отблъсна) онзи, които вярват ( желаят да достигнат Аллах). Наистина те ще срещнат своя Господ (духовните им тела ще се слеят с Него в земния живот). Ала аз ви виждам като невеж народ. (българската транслитерация: Уe я кaуми ла eс’eлукум aлeйхи мала(малeн), ин eджрийe илла aлаллахи уe ма eнe би таридиллeзинe амeну, иннeхум мулаку рaббихим уe лакинни eракум кaумeн тeджхeлун(тeджхeлунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Худ-29
Сура 11-Худ (Худ) стих-29

وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
българската транслитерация: Уe я кaуми ла eс’eлукум aлeйхи мала(малeн), ин eджрийe илла aлаллахи уe ма eнe би таридиллeзинe амeну, иннeхум мулаку рaббихим уe лакинни eракум кaумeн тeджхeлун(тeджхeлунe).
О, народе мой, не искам от вас богатство (материални блага) за това (нещата, които ви разкривам). Моята награда е единствено от Аллах. И не ще да прогоня (отблъсна) онзи, които вярват ( желаят да достигнат Аллах). Наистина те ще срещнат своя Господ (духовните им тела ще се слеят с Него в земния живот). Ала аз ви виждам като невеж народ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: