Худ-45, Сура 11-Худ (Худ) стих-45

11/Худ-45: И позова Нух своя Господ, и рече: “Господи, синът ми е от моето семейство. Твоето обещание винаги е истина и Ти си най-мъдрият Съдник.” (българската транслитерация: Уe нада нухун рaббeху фe калe рaбби иннeбни мин eхли уe иннe уa'дeкeл хaкку уe eнтe aхкeмул хакимин(хакиминe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Худ-45
Сура 11-Худ (Худ) стих-45

وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
българската транслитерация: Уe нада нухун рaббeху фe калe рaбби иннeбни мин eхли уe иннe уa'дeкeл хaкку уe eнтe aхкeмул хакимин(хакиминe).
И позова Нух своя Господ, и рече: “Господи, синът ми е от моето семейство. Твоето обещание винаги е истина и Ти си най-мъдрият Съдник.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: