Yusuf 96-103, Noble Qur'an (Juz-13, halaman-247)

Noble Qur'an » Juz-13 » halaman-247
share on facebook  tweet  share on google  print  
Yusuf: 12/Yusuf-96, 12/Yusuf-97, 12/Yusuf-98, 12/Yusuf-99, 12/Yusuf-100, 12/Yusuf-101, 12/Yusuf-102, 12/Yusuf-103, Noble Qur'an, Juz-13, halaman-247, Yusuf 96-103
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 12/Yusuf-96
12/Yusuf-96: Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Ya'qub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Ya'qub: "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya".
Dengar Quran: 12/Yusuf-97
12/Yusuf-97: Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)".
Dengar Quran: 12/Yusuf-98
12/Yusuf-98: Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Dengar Quran: 12/Yusuf-99
12/Yusuf-99: Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman".
Dengar Quran: 12/Yusuf-100
12/Yusuf-100: Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 12/Yusuf-101
12/Yusuf-101: Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 12/Yusuf-102
12/Yusuf-102: Demikian itu (adalah) diantara berita-berita yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya (untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur) dan mereka sedang mengatur tipu daya.
Dengar Quran: 12/Yusuf-103
12/Yusuf-103: Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -- walaupun kamu sangat menginginkannya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: