Ar-Ra’d 1-5, Noble Qur'an (Juz-13, halaman-249)

Noble Qur'an » Juz-13 » halaman-249
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ar-Ra’d: 13/Ar-Ra’d-1, 13/Ar-Ra’d-2, 13/Ar-Ra’d-3, 13/Ar-Ra’d-4, 13/Ar-Ra’d-5, Noble Qur'an, Juz-13, halaman-249, Ar-Ra’d 1-5
direction_left
direction_right

Ar-Ra’d

Dengar Quran: 13/Ar-Ra’d-1
13/Ar-Ra’d-1: Alif laam miim raa. Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran). Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya).
Dengar Quran: 13/Ar-Ra’d-2
13/Ar-Ra’d-2: Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan(mu) dengan Tuhanmu.
Dengar Quran: 13/Ar-Ra’d-3
13/Ar-Ra’d-3: Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
Dengar Quran: 13/Ar-Ra’d-4
13/Ar-Ra’d-4: Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
Dengar Quran: 13/Ar-Ra’d-5
13/Ar-Ra’d-5: Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka: "Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?" Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya; mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: