FÂTIR 31-38, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-438)

FÂTIR: 35/FÂTIR-31, 35/FÂTIR-32, 35/FÂTIR-33, 35/FÂTIR-34, 35/FÂTIR-35, 35/FÂTIR-36, 35/FÂTIR-37, 35/FÂTIR-38, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-438, FÂTIR 31-38
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-31
35/FÂTIR-31: Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka haberdar olandır, (onları) görendir.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-32
35/FÂTIR-32: Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Böylece onlardan bir kısmı nefsine zulmedicidir, onlardan bir kısmı muktesittir. Onlardan bir kısmı da Allah’ın izniyle hayırlarda yarışanlardır. İşte o ki o, büyük fazıldır.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-33
35/FÂTIR-33: (Onlar), adn cennetlerine girerler. Orada altından bilezikler ve inciler takarlar. Ve orada onların elbiseleri ipektir.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-34
35/FÂTIR-34: “Ve bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun, muhakkak ki Rabbimiz, gerçekten Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).” dediler (derler).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-35
35/FÂTIR-35: Ki O, bizi fazlından kalınacak (ikâmet edilecek) bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize (açlık ve meşakkatten dolayı) bir bıkkınlık ve usanç dokunmaz.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-36
35/FÂTIR-36: Ve inkâr edenler (Allah’a ulaşmayı dilemeyenler). Onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki böylece (bu karar gereğince) ölsünler ve onun azabı, onlardan hafifletilmez. İşte Biz, bütün inkâr edenleri böyle cezalandırırız.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-37
35/FÂTIR-37: Ve onlar, orada feryat ederler: “Rabbimiz bizi (buradan) çıkar, yapmış olduklarımızdan başka (amel) salih amel yapalım.” Size orada (dünyada), tezekkür etmek isteyen kimsenin, tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde (azabı) tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-38
35/FÂTIR-38: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki O, sinelerde olanı en iyi bilendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: