Фатир 31-38, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-438)

Фатир: 35/Фатир-31, 35/Фатир-32, 35/Фатир-33, 35/Фатир-34, 35/Фатир-35, 35/Фатир-36, 35/Фатир-37, 35/Фатир-38, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-438, Фатир 31-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-31
35/Фатир-31: И Книгата, която Ние ти разкрихме е истинна и потвърждаваща онези, които са в ръцете им отпреди. И наистина Аллах е Сведущ и Всезрящ за своите раби.
Слушайте Коран: 35/Фатир-32
35/Фатир-32: После оставихме в наследство Книгата на онези сред Нашите раби, които Ние избрахме. И така някои от тях угнетяват душите си, други са умерени, а трети са състезаващи се в добрините, с позволението на Аллах. Ето това е великата благодат.
Слушайте Коран: 35/Фатир-33
35/Фатир-33: (Те) В градините Адн на Рая ще влязат. И там ще се накичат с гривни от злато и бисери, и дрехите им там ще са от коприна.
Слушайте Коран: 35/Фатир-34
35/Фатир-34: И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта и наистина Нашият Господ е Опрощаващ, на Него сме признателни.”
Слушайте Коран: 35/Фатир-35
35/Фатир-35: И Той със своята благодат ни настани за пребивание в един дом. Там не ни засяга нито умора, нито трудност, нито скука.
Слушайте Коран: 35/Фатир-36
35/Фатир-36: А за отричащите (не пожелалите Лика на Аллах), за тях е огънят на Ада. Там не ще им бъде съдено да умрат и така да им бъде смекчено мъчението. Ето така Ние наказваме всеки отричащ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-37
35/Фатир-37: И те там крещят : “Господи наш, изведи ни (от тук), за да правим други, праведни дела вместо това, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчно време за живот, за да се поучите през него! И не дойде ли при вас предупредител? Тогава вкусете (мъчението). И вече за угнетителите няма закрилник.
Слушайте Коран: 35/Фатир-38
35/Фатир-38: И наистина Аллах знае неведомото на небесата и на земята. И знае Той съкровеното в сърцата.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: