Саба 40-48, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-433)

Саба: 34/Саба-40, 34/Саба-41, 34/Саба-42, 34/Саба-43, 34/Саба-44, 34/Саба-45, 34/Саба-46, 34/Саба-47, 34/Саба-48, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-433, Саба 40-48
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-40
34/Саба-40: И в този Ден, когато Той ще ги събере всички, ще каже на ангелите си: “Тези ли са, които зовяха вас?”
Слушайте Коран: 34/Саба-41
34/Саба-41: И ще кажат (Ангелите): “Пречист си (не се нуждаеш от нищо, най-велик), и Ти си нашият Покровител, а не те! Не, те служеха на джиновете и повечето вярваха в (казаното от) тях.”
Слушайте Коран: 34/Саба-42
34/Саба-42: И в този Ден, никой от вас не ще бъде нито от полза, нито във вреда за другия. И на угнетителите ще кажем: “Вкусете мъчението на Огъня , който взимахте за лъжа!”
Слушайте Коран: 34/Саба-43
34/Саба-43: И когато им бе четено от ясните Ни знамения, казаха: “Това е само човек, искащ да ви възпре от това, на което служеха бащите ви.” И казаха още: “Това е само една измислена лъжа.” А неверниците казаха за истината, когато тя дойде при тях: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 34/Саба-44
34/Саба-44: И Ние не им дадохме писания, които да изучават, и не им изпратихме предупредител (пророк) преди теб.
Слушайте Коран: 34/Саба-45
34/Саба-45: И онези преди тях отрекоха, а тези не достигнаха и една десета от онова, което бе дадено на онези, и въпреки това отрекоха Нашите пратеници. И след това какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 34/Саба-46
34/Саба-46: И кажи им : “Вас ви наставлявам само с едно нещо - да застанете по двама и поотделно за Аллах и да размислите.” И няма лудост у вашият другар. Той е само предупредител за вас преди сурово мъчение.
Слушайте Коран: 34/Саба-47
34/Саба-47: Кажи им:“Аз не искам отплата от вас. Тя е за вас самите. Моята отплата е единствено от Аллах. И Той е свидетел на всяко нещо.”
Слушайте Коран: 34/Саба-48
34/Саба-48: Кажи им: “Моят Господ поразява (изкарва наяве) с истината, Той е знаещия (изцяло) неведомото.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: