Свещеният Коран (Джуз'-22), ал-Ахзаб, Саба, Фатир, Йа Син

Свещеният Коран Джуз'-22: Свещеният Коран, (Джуз'-22, страница: 422-441), ал-Ахзаб 31-73, Саба 1-54, Фатир 1-45, Йа Син 1-27
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: