Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-440), Фатир 45-45, Йа Син 1-12

Фатир: 35/Фатир-45, Йа Син: 36/Йа Син-1, 36/Йа Син-2, 36/Йа Син-3, 36/Йа Син-4, 36/Йа Син-5, 36/Йа Син-6, 36/Йа Син-7, 36/Йа Син-8, 36/Йа Син-9, 36/Йа Син-10, 36/Йа Син-11, 36/Йа Син-12, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-440, Фатир 45-45, Йа Син 1-12
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-45
35/Фатир-45: И ако Аллах разпитваше хората за това, което са спечелили, то Той не би оставил на земята ни една твар. Но Той забавя това за определен срок. И щом срокът им дойде (прави равносметка). Наистина Аллах е Всезрящ за Своите раби.

Йа Син

Слушайте Коран: 36/Йа Син-1
36/Йа Син-1: Йа. Син.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-2
36/Йа Син-2: Кълна се в мъдрия Коран!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-3
36/Йа Син-3: Ти наистина си от изпратените пратеници.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-4
36/Йа Син-4: Върху правия път (си).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-5
36/Йа Син-5: Низпослан от Всемогъщия и Милосърдния Аллах.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-6
36/Йа Син-6: За да предупредиш народ, чиито бащи не са предупредени, защото са нехайни.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-7
36/Йа Син-7: Кълна се, че се сбъдна словото (на Аллах) за повечето от тях. Вече- те няма да са вярващи (не желаят Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-8
36/Йа Син-8: И наистина Ние им сложихме на вратовете окови до ченето им, и затова те са с вдигнати глави.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-9
36/Йа Син-9: И слагайки пред и зад тях - огради ги затулихме, и вече не виждат.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-10
36/Йа Син-10: И е все едно дали ги предупреждаваш или не. Вече- те нещ да повярват (не искат Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-11
36/Йа Син-11: Ти можеш да предупредиш само онзи, който следва напомнянето и чуства трепет (вълнение) към Всемилостивия в отвъдното. Тогава благовествай го с опрощение (превръщане на греховете му в добрини) и с щедра награда!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-12
36/Йа Син-12: И наистина Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили и техните творби, и преброихме (отбелязваме) всичко в ясна книга.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: