ал-Ахзаб 51-54, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-425)

ал-Ахзаб: 33/ал-Ахзаб-51, 33/ал-Ахзаб-52, 33/ал-Ахзаб-53, 33/ал-Ахзаб-54, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-425, ал-Ахзаб 51-54
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-51
33/ал-Ахзаб-51: И ти можеш да отсрочиш, която от тях пожелаеш и да приютиш при себе си която пожелаеш. И не е грях за теб да приемеш, която поискаш от онези, които си отсрочил. И това е най-подходящото за тях, за да се радват и да не скърбят, и да са доволни всички от онова, което си им дал. И Аллах знае това, що е в сърцата ви. Аллах е Всезнаещ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-52
33/ал-Ахзаб-52: И след това (други жени), освен владените от десницата ти, не са ти разрешени, нито ти е разрешено да да ги подменяш (със съпруги), дори да са те възхитили красотата си. И Аллах всяко нещо наблюдава.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-53
33/ал-Ахзаб-53: О, вярващи (желаещи да достигнат Лика на Аллах), не влизайте в домовете на Пророка, (и ако сте влезли) не чакайте да се сготви, но ако ви поканят влезте и когато се нахраните, разотидете се, без да се заседявате в разговори (без позволение)! Това наистина би било безпокойство за Пророка. Въпреки това той се свени от вас, но Аллах не се свени от истината. И ако питате жените му за някоя вещ, помолете ги иззад завеса! Това е по-чисто и за вашите сърца, и за техните сърца. И не би било разрешено да огорчавате Пратеника на Аллах, нито да се жените някога за някоя от съпругите му след него! И наистина това е огромно (прегрешение) пред Аллах.
Слушайте Коран: 33/ал-Ахзаб-54
33/ал-Ахзаб-54: И дори да разкриете нещо или да го скриете, наистина Аллах всяко нещо знае най-добре.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: