Саба 8-14, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-429)

Саба: 34/Саба-8, 34/Саба-9, 34/Саба-10, 34/Саба-11, 34/Саба-12, 34/Саба-13, 34/Саба-14, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-429, Саба 8-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 34/Саба-8
34/Саба-8: И той, лъжа за Аллах ли измисля, или пък има лудост в него? Ала не, тези са, които не вярват в отвъдния живот, те са в мъчение и в дълбоко заблуждение.
Слушайте Коран: 34/Саба-9
34/Саба-9: Нима не виждат онова над тях и онова под тях от небето и земята? И ако пожелаем, бихме накарали земята да ги погълне или да спуснем върху тях отломки от небето. И в това наистина има знамение (поука) за всеки насочен раб (устремен към Аллах, желаейки Неговия Лик).
Слушайте Коран: 34/Саба-10
34/Саба-10: И кълна се, че дадохме на Дауд (Давид) достойнство от Нас (пречистихме пороците от душата му): “О, планини, и вие, птици, насочете се заедно с него към Мен!” И размекнахме за него желязото.
Слушайте Коран: 34/Саба-11
34/Саба-11: И направи широки ризници (покриващи тялото) и ги оразмери под формата на плетка (халки една в друга). И вършете праведни дела! Наистина Аз съм зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 34/Саба-12
34/Саба-12: И за Сулейман (Соломон) бе вятъра (под негов контрол), и утринният му ход бе колкото месец, и вечерният - колкото месец. И разтопихме и наляхме за него меда от мястото му. И от джинове имаше, работещи за него, с позволението на неговия Господ. А който сред тях се отлъчеше от Нашата повеля, го карахме да вкуси от мъчението на Пламъците.
Слушайте Коран: 34/Саба-13
34/Саба-13: И правеха за него светилища (храмове, дворци, високи сгради) и изваяния, и блюда, колкото басейни, и закрепени котли. О, рода на Дауд (Давид), трудете се с признателност! И малцина от Моите раби са признателни.
Слушайте Коран: 34/Саба-14
34/Саба-14: И когато отсъдихме той да умре, знанието, че е мъртъв дойде само от един дървояд, който гризеше тоягата му. И когато падна той, на джиновете се изясни, че ако знаеха неведомото, не биха търпели това унизително мъчение.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: