Фатир 19-30, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-437)

Фатир: 35/Фатир-19, 35/Фатир-20, 35/Фатир-21, 35/Фатир-22, 35/Фатир-23, 35/Фатир-24, 35/Фатир-25, 35/Фатир-26, 35/Фатир-27, 35/Фатир-28, 35/Фатир-29, 35/Фатир-30, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-437, Фатир 19-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-19
35/Фатир-19: И не са равни слепият и зрящият.
Слушайте Коран: 35/Фатир-20
35/Фатир-20: Също така тъмнината и светлината.
Слушайте Коран: 35/Фатир-21
35/Фатир-21: И сянката и зноят (не са равни).
Слушайте Коран: 35/Фатир-22
35/Фатир-22: И живите и мъртвите не са равни. И наистина Аллах прави чуващ когото пожелае. И ти не си, за да направиш онези, които са в гробовете, да чуят.
Слушайте Коран: 35/Фатир-23
35/Фатир-23: Ти си само един предупредител.
Слушайте Коран: 35/Фатир-24
35/Фатир-24: И наистина Ние те изпратихме като благовестител на истината и предупредител. И няма общност, през която да не е минал един предупредител.
Слушайте Коран: 35/Фатир-25
35/Фатир-25: И ако те вземат за лъжец, то знай, че и онези (пратеници) преди тях бяха взети като такива. Техните пратеници им носеха ясни знаци (чудеса) и писания (страници) и озаряваща книга.
Слушайте Коран: 35/Фатир-26
35/Фатир-26: После сграбчих онези, които отричаха. И какво бе после Моето отричане?
Слушайте Коран: 35/Фатир-27
35/Фатир-27: Нима не видя как Аллах изсипва водата от небето? И чрез нея извадихме плодове с различни цветове и (прокарваме) сред планините пътища: бели и червени, с различни цветове, и черни и гарвановочерни.
Слушайте Коран: 35/Фатир-28
35/Фатир-28: И същото го има в различни цветове и сред хората, животните и добитъка. И само знаещите сред Неговите раби изпитват вълнение (отдаденост) към Аллах. Наистина Аллах е Всемогъщ, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-29
35/Фатир-29: И наистина онези, които четат Книгата на Аллах и отслужват молитвата, и раздават скрито и явно от онова, което им даряваме, се надяват на търговия (печалба), която не ще да пропадне (ще е продължителна).
Слушайте Коран: 35/Фатир-30
35/Фатир-30: Техните награди им се изплащат напълно и им надбавя (Аллах) от Своята благодат. Наистина Той е Опрощаващ, Признателен.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: