Фатир 12-18, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-436)

Фатир: 35/Фатир-12, 35/Фатир-13, 35/Фатир-14, 35/Фатир-15, 35/Фатир-16, 35/Фатир-17, 35/Фатир-18, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-436, Фатир 12-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-12
35/Фатир-12: И две морета не (могат да) са еднакви. Едното е сладко, утолява жаждата, приятно за пиене, а другото е солено, горчиво, и от всяко едно ядете прясно месо, и извличате украшения (перли), които носите. И виждаш корабите да порят вълните, търсейки от Неговата благодат. И се очаква така да сте признателни!
Слушайте Коран: 35/Фатир-13
35/Фатир-13: (Аллах) вкарва нощта в деня и деня в нощта, и подчини на Себе си слънцето и луната, и всяко едно се движи (по орбитите си) до определен срок. И Аллах, Той е вашият Господ. Негово е владението. А другите, които зовете освен Него, не владеят дори ципа от фурма.
Слушайте Коран: 35/Фатир-14
35/Фатир-14: И ако ги призовете, те не ще чуят ни вас, ни вашия зов, а дори и да чуят не ще могат да ви откликнат. И в Деня на възкресението те ще отричат съдружаването им от вас. И няма никой друг (освен Аллах), който да ви извести това.
Слушайте Коран: 35/Фатир-15
35/Фатир-15: О, хора, вие сте бедняци, нуждаещи се от Аллах, и Аллах е Пребогатия (който не се нуждае от нищо), Всеславния.
Слушайте Коран: 35/Фатир-16
35/Фатир-16: И ако пожелае, би ви погубил и би ви заменил с нов народ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-17
35/Фатир-17: И това не е трудно за Аллах.
Слушайте Коран: 35/Фатир-18
35/Фатир-18: И никой, носещ товар (съгрешил) не ще носи товара (греха) на друг. И ако някой натоварен с бреме призове (друг), нищо не ще бъде облекчено (дадено на другия) от него, дори и да му е роднина. Ти можеш да предупредиш само онези, които изпитват трепет (вълнение) към своя Господ в неведомото и отслужват молитвата. А който се изчисти (изчисти душата си), единствено за себе си се изчиства. И към Аллах е завръщането (с изчистването на душевните пороци Духът среща, достига Лика на Аллах).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: