Фатир 39-44, Свещеният Коран (Джуз'-22, страница-439)

Фатир: 35/Фатир-39, 35/Фатир-40, 35/Фатир-41, 35/Фатир-42, 35/Фатир-43, 35/Фатир-44, Свещеният Коран, Джуз'-22, страница-439, Фатир 39-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 35/Фатир-39
35/Фатир-39: Той е, Който ви направи наместници на земята. А който отрича, то тогава неверието му е в негова вреда. И неверието на неверниците само увеличава омерзението към тях при техния Господ и само увеличава тяхната загуба.
Слушайте Коран: 35/Фатир-40
35/Фатир-40: Кажи им: “Видяхте ли другите, на които съдружавахте и които зовяхте, вместо Аллах? Покажете ми какво са сътворили те на земята!” Или имат съдружници на небесата? Или им дадохме книга, та от нея имат ясен довод? И не, угнетителите си обещават само измама един на друг.
Слушайте Коран: 35/Фатир-41
35/Фатир-41: И наистина Аллах държи небесата и земята, за да не се разрушат и ако се разрушат, след това никой не може да ги удържи, освен Него. Наистина Той е Всеблаг, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 35/Фатир-42
35/Фатир-42: И се врекоха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойдат при тях предупредители, непременно ще бъдат от най-напътените към Аллах от всяка друга общност. А когато дойде при тях предупредител, това увеличи само тяхното отвращение.
Слушайте Коран: 35/Фатир-43
35/Фатир-43: И показаха надменност и лукавство в злината на земята. Но злото лукавство поразява само тези, които го кроят. Или те чакат друго, освен обичая спрямо предците им? Ала не ще открият промяна в обичая на Аллах, и няма отклонение в обичая на Аллах.
Слушайте Коран: 35/Фатир-44
35/Фатир-44: И ходейки по земята не видяха ли какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха по-мощни от тях. Но нищо не може да се противи на Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е Всезнаещия, Всеможещия.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: