FÂTIR 19-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-22, Sayfa-437)

FÂTIR: 35/FÂTIR-19, 35/FÂTIR-20, 35/FÂTIR-21, 35/FÂTIR-22, 35/FÂTIR-23, 35/FÂTIR-24, 35/FÂTIR-25, 35/FÂTIR-26, 35/FÂTIR-27, 35/FÂTIR-28, 35/FÂTIR-29, 35/FÂTIR-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-22, Sayfa-437, FÂTIR 19-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-19
35/FÂTIR-19: Ve âmâ (kör) olanla basiret sahibi olan (gören) müsavi (eşit) olmaz.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-20
35/FÂTIR-20: Ve zulmet (karanlık) ve nur (aydınlık) da (eşit olmaz).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-21
35/FÂTIR-21: Ve gölge ve sıcaklık da (eşit olmaz).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-22
35/FÂTIR-22: Ve hayy (diri) olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah, dilediğine işittirir. Ve sen, kabirlerde (mezarlarda) olanlara işittirici değilsin.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-23
35/FÂTIR-23: Sen sadece bir nezirsin (uyarıcısın).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-24
35/FÂTIR-24: Muhakkak ki Biz seni, hak ile müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-25
35/FÂTIR-25: Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa (yalanlıyorlarsa), o taktirde (bil ki) onlardan öncekiler de (resûllerini) yalanlamışlardı. Onların resûlleri, onlara beyyineler (mucizeler, açık deliller) ve zuburi (sayfalar) ve nurlandırıcı kitap getirdiler.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-26
35/FÂTIR-26: Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-27
35/FÂTIR-27: Allah’ın suyu, semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler (meyveler) çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara ve kapkara (koyu siyah) yollar (kıldık).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-28
35/FÂTIR-28: Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema (âlimler), Allah’a karşı huşû duyar. Muhakkak ki Allah; Azîz’dir (üstün, yüce), Gafûr’dur (mağfiret eden).
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-29
35/FÂTIR-29: Muhakkak ki Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâk edenler, asla kesilmeyecek (devam edecek) bir ticaret (kazanç) ümit ederler.
Kur'an Dinle: 35/FÂTIR-30
35/FÂTIR-30: Onların ecirleri (mükâfatları) onlara vefa edilir (ödenir). Ve (Allah), onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: