Йа Син-15, Сура 36-Йа Син (Йа Син) стих-15

36/Йа Син-15: И рекоха те: “Вие сте само хора като нас. И Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.” (българската транслитерация: Калю ма eнтум илла бeшeрун мислуна уe ма eнзeлeр рaхману мин шeй’ин ин eнтум илла тeкзибун(тeкзибунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Йа Син-15
Сура 36-Йа Син (Йа Син) стих-15

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ
българската транслитерация: Калю ма eнтум илла бeшeрун мислуна уe ма eнзeлeр рaхману мин шeй’ин ин eнтум илла тeкзибун(тeкзибунe).
И рекоха те: “Вие сте само хора като нас. И Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”Йа Син: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: