ас-Саффат-1, Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-1

37/ас-Саффат-1: Кълна се в строените (пред Аллах с вълнение) по редици. (българската транслитерация: Уeс саффaти сaффа(сaффeн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саффат-1
Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-1

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا
българската транслитерация: Уeс саффaти сaффа(сaффeн).
Кълна се в строените (пред Аллах с вълнение) по редици.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: