ас-Саффат 77-102, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-449)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-77, 37/ас-Саффат-78, 37/ас-Саффат-79, 37/ас-Саффат-80, 37/ас-Саффат-81, 37/ас-Саффат-82, 37/ас-Саффат-83, 37/ас-Саффат-84, 37/ас-Саффат-85, 37/ас-Саффат-86, 37/ас-Саффат-87, 37/ас-Саффат-88, 37/ас-Саффат-89, 37/ас-Саффат-90, 37/ас-Саффат-91, 37/ас-Саффат-92, 37/ас-Саффат-93, 37/ас-Саффат-94, 37/ас-Саффат-95, 37/ас-Саффат-96, 37/ас-Саффат-97, 37/ас-Саффат-98, 37/ас-Саффат-99, 37/ас-Саффат-100, 37/ас-Саффат-101, 37/ас-Саффат-102, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-449, ас-Саффат 77-102
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-77
37/ас-Саффат-77: И сторихме неговите (на Нух (Ньой)) потомци да просъществуват (до края на света).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-78
37/ас-Саффат-78: И оставихме за него спомен (достоен) сред следващите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-79
37/ас-Саффат-79: Да бъде мир за Нух (Ньой) сред вселената!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-80
37/ас-Саффат-80: Ето така Ние награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-81
37/ас-Саффат-81: Наистина той е един от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелил големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-82
37/ас-Саффат-82: После другите ги издавихме (във водата).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-83
37/ас-Саффат-83: И един сред (важните) последователите на неговата вяра бе Ибрахим (Авраам).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-84
37/ас-Саффат-84: Той бе дошъл с чисто сърце пред своя Господ.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-85
37/ас-Саффат-85: И бе казал на баща си и на своя народ: “Какво е това, на което служите?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-86
37/ас-Саффат-86: И клеветейки (казвайки лъжа за Аллах) търсите други богове вместо Него?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-87
37/ас-Саффат-87: И какви са мислите ви за Господа на световете?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-88
37/ас-Саффат-88: И после погледна към звездите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-89
37/ас-Саффат-89: И каза: “Аз наистина съм болен.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-90
37/ас-Саффат-90: След това, те му обърнаха гръб и си отидоха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-91
37/ас-Саффат-91: И се поинтересува от боговете им, и каза: “ (Вие) изобщо не хапвате ли?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-92
37/ас-Саффат-92: Даже и не говорите ли?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-93
37/ас-Саффат-93: И ги повлече (счупи), ударяйки ги с дясната си ръка.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-94
37/ас-Саффат-94: И върху това побягнаха и забързани застанаха срещу него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-95
37/ас-Саффат-95: Рече им (Ибрахим) (Авраам): “Вие да не служите на това, което сте издялали?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-96
37/ас-Саффат-96: А (всъшност) Аллах сътвори и вас, и това, което правите.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-97
37/ас-Саффат-97: И рекоха: “Издигнете за него висока клада и после го хвърлете в нажежените пламъци!”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-98
37/ас-Саффат-98: После замислиха коварство срещу него, но Ние ги сторихме да са от (най) унизените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-99
37/ас-Саффат-99: И рече: “И наистина аз ще се насоча към моя Господ. Той ще ме напъти към Себе Си.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-100
37/ас-Саффат-100: Господи мой, дари ме с праведни потомци!”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-101
37/ас-Саффат-101: И така го благовестихме със смирен син.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-102
37/ас-Саффат-102: И когато порасна, и достигна възраст да работи с него, той му рече: “О, сине мой, аз наистина сънувах, как те жертвам. Какво ще кажеш за това?” И рече(Исмаил): “О, татко мой, направи, това което ти е повелено! И с позволението на Аллах, ще ме намериш от търпеливите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: