SÂFFÂT 77-102, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-449)

SÂFFÂT: 37/SÂFFÂT-77, 37/SÂFFÂT-78, 37/SÂFFÂT-79, 37/SÂFFÂT-80, 37/SÂFFÂT-81, 37/SÂFFÂT-82, 37/SÂFFÂT-83, 37/SÂFFÂT-84, 37/SÂFFÂT-85, 37/SÂFFÂT-86, 37/SÂFFÂT-87, 37/SÂFFÂT-88, 37/SÂFFÂT-89, 37/SÂFFÂT-90, 37/SÂFFÂT-91, 37/SÂFFÂT-92, 37/SÂFFÂT-93, 37/SÂFFÂT-94, 37/SÂFFÂT-95, 37/SÂFFÂT-96, 37/SÂFFÂT-97, 37/SÂFFÂT-98, 37/SÂFFÂT-99, 37/SÂFFÂT-100, 37/SÂFFÂT-101, 37/SÂFFÂT-102, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-449, SÂFFÂT 77-102
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-77
37/SÂFFÂT-77: Ve O’nun (Nuh A.S’ın) zürriyetini (kıyâmete kadar) bâki kalanlardan kıldık.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-78
37/SÂFFÂT-78: Ve sonrakiler arasında ona (şerefli bir anı) bıraktık.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-79
37/SÂFFÂT-79: Âlemler içinde Nuh (A.S)’a selâm olsun.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-80
37/SÂFFÂT-80: Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-81
37/SÂFFÂT-81: Muhakkak ki o, Bizim mü’min (Allah’a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan) kullarımızdandır.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-82
37/SÂFFÂT-82: Sonra diğerlerini (suda) boğduk.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-83
37/SÂFFÂT-83: Ve muhakkak ki, onun dîninden olanlardan (önemli biri de) İbrâhîm (A.S)’dır.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-84
37/SÂFFÂT-84: O, Rabbine selîm bir kalp ile gelmişti.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-85
37/SÂFFÂT-85: Babasına ve kavmine: "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-86
37/SÂFFÂT-86: İftira ederek mi (Allah’a karşı yalan söyleyerek mi) Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-87
37/SÂFFÂT-87: Âlemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir?
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-88
37/SÂFFÂT-88: Sonra yıldızlara nazar ederek baktı.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-89
37/SÂFFÂT-89: Bunun üzerine "Ben gerçekten hastayım." dedi.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-90
37/SÂFFÂT-90: Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-91
37/SÂFFÂT-91: Onların ilâhları ile ilgilendi ve: "Yani (siz yemek) yemiyor musunuz?" dedi.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-92
37/SÂFFÂT-92: Yoksa siz konuşmuyor musunuz?
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-93
37/SÂFFÂT-93: Sağ eliyle vurarak onları devirdi (kırdı).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-94
37/SÂFFÂT-94: Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-95
37/SÂFFÂT-95: (İbrâhîm A.S): "Siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-96
37/SÂFFÂT-96: Ve (oysaki) sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-97
37/SÂFFÂT-97: "Onun için yüksek binalar (mancınık) inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın!" dediler.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-98
37/SÂFFÂT-98: Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelîn (en çok sefil olanlar) kıldık.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-99
37/SÂFFÂT-99: "Ve muhakkak ki ben, Rabbime ulaşan olacağım. O, beni hidayete erdirecek." dedi.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-100
37/SÂFFÂT-100: Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-101
37/SÂFFÂT-101: Böylece onu, halim bir oğulla müjdeledik.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-102
37/SÂFFÂT-102: Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki: "Ey oğulcuğum! Gerçekten ben, uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak (bir düşün). Bu konudaki görüşün nedir?" (İsmail A.S): "Ey babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: