Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-458), SÂD 84-88, ZUMER 1-5

SÂD: 38/SÂD-84, 38/SÂD-85, 38/SÂD-86, 38/SÂD-87, 38/SÂD-88, ZUMER: 39/ZUMER-1, 39/ZUMER-2, 39/ZUMER-3, 39/ZUMER-4, 39/ZUMER-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-458, SÂD 84-88, ZUMER 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 38/SÂD-84
38/SÂD-84: (Allahû Tealâ): "İşte bu Hakk’tır. Ve Ben, hakkı söylerim." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-85
38/SÂD-85: Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tâbî olanların hepsiyle dolduracağım.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-86
38/SÂD-86: De ki: "Sizden ona (tebliğe) karşılık bir ecir (ücret) istemiyorum. Ve ben mütekelliflerden (mükellefiyet koyanlardan) değilim."
Kur'an Dinle: 38/SÂD-87
38/SÂD-87: O (Kur’ân), ancak âlemlere Zikir’dir.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-88
38/SÂD-88: Ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.

ZUMER

Kur'an Dinle: 39/ZUMER-1
39/ZUMER-1: Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-2
39/ZUMER-2: Muhakkak ki Biz, bu Kitab’ı sana hak ile indirdik. Öyleyse dîni O’na halis kılarak (muhlis olarak) Allah’a kul ol!
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-3
39/ZUMER-3: Halis dîn, Allah içindir, öyle değil mi? Ve O’ndan (Allah’tan) başka dostlar edinenler: “Biz, onlara (putlara) sadece bizi Allah’a yakın bir makama yaklaştırmaları için tapıyoruz.” (dediler). Muhakkak ki Allah, hakkında ihtilâf ettikleri şey için onların aralarinda hüküm verir. Muhakkak ki Allah, yalanlayan ve inkar ederleri hidayete erdirmez.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-4
39/ZUMER-4: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi. O, Sübhan’dır (herşeyden münezzeh). O, Allah; Vahid’dir (tektir), Kahhar’dır (kahredicidir).
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-5
39/ZUMER-5: (Allah), gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneş’i ve Ay’ı musahhar (emre amade) kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar (yörüngelerinde) akar (gider). O; Azîz (yüce ve üstün), Gaffar (çok mağfiret eden) değil midir?
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: