SÂFFÂT 1-24, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-446)

SÂFFÂT: 37/SÂFFÂT-1, 37/SÂFFÂT-2, 37/SÂFFÂT-3, 37/SÂFFÂT-4, 37/SÂFFÂT-5, 37/SÂFFÂT-6, 37/SÂFFÂT-7, 37/SÂFFÂT-8, 37/SÂFFÂT-9, 37/SÂFFÂT-10, 37/SÂFFÂT-11, 37/SÂFFÂT-12, 37/SÂFFÂT-13, 37/SÂFFÂT-14, 37/SÂFFÂT-15, 37/SÂFFÂT-16, 37/SÂFFÂT-17, 37/SÂFFÂT-18, 37/SÂFFÂT-19, 37/SÂFFÂT-20, 37/SÂFFÂT-21, 37/SÂFFÂT-22, 37/SÂFFÂT-23, 37/SÂFFÂT-24, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-446, SÂFFÂT 1-24
direction_left
direction_right

SÂFFÂT

Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-1
37/SÂFFÂT-1: Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah’ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-2
37/SÂFFÂT-2: Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-3
37/SÂFFÂT-3: Zikrederek (Kur’ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-4
37/SÂFFÂT-4: Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek’tir.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-5
37/SÂFFÂT-5: Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların (da) Rabbidir.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-6
37/SÂFFÂT-6: Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldızları ziynet kılarak süsledik.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-7
37/SÂFFÂT-7: Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-8
37/SÂFFÂT-8: Melei A’lâ’ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-9
37/SÂFFÂT-9: Kovulmuş olarak, onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-10
37/SÂFFÂT-10: Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o taktirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder (ona ulaşır, yok eder).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-11
37/SÂFFÂT-11: Hayır, onlardan fetva iste (sor): "Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa Bizim (diğer) yarattıklarımız mı?" Muhakkak ki Biz, onları yapışkan nemli topraktan yarattık.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-12
37/SÂFFÂT-12: Evet, sen hayret ettin ve onlar (ise) alay ediyorlar.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-13
37/SÂFFÂT-13: Ve (onlara) hatırlatılınca (anlatılınca) tezekkür etmezler (dinleyip hükme varamazlar).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-14
37/SÂFFÂT-14: Ve bir âyet (mucize) gördükleri zaman alay ederler.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-15
37/SÂFFÂT-15: Ve: "Bu sadece apaçık bir sihirdir." dediler (derler).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-16
37/SÂFFÂT-16: Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz, mutlaka beas edilenler (diriltilenler) mi olacağız?
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-17
37/SÂFFÂT-17: Ve evvelki babalarımız (atalarımız) da mı?
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-18
37/SÂFFÂT-18: "Evet ve siz (yeniden yaratıldığınız zaman) hor ve hakir olacaklarsınız." de.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-19
37/SÂFFÂT-19: İşte o, sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman (diriltilince) bakacaklar (görecekler).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-20
37/SÂFFÂT-20: "Ve eyvahlar olsun bize, (işte) bu dîn günüdür." dediler.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-21
37/SÂFFÂT-21: (İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-22
37/SÂFFÂT-22: Zulmedenleri ve onların eşlerini (zevcelerini) haşredin (biraraya toplayın)! Ve onların tapmış oldukları şeyleri (de).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-23
37/SÂFFÂT-23: Allah’tan başka (taptıkları). Artık onları cahîm (cehennem) yoluna hidayet edin (ulaştırın).
Kur'an Dinle: 37/SÂFFÂT-24
37/SÂFFÂT-24: Artık onları tevkif edin (tutuklayın). Muhakkak ki onlar, mesuldürler (sorumludurlar).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: