SÂD 27-42, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-455)

SÂD: 38/SÂD-27, 38/SÂD-28, 38/SÂD-29, 38/SÂD-30, 38/SÂD-31, 38/SÂD-32, 38/SÂD-33, 38/SÂD-34, 38/SÂD-35, 38/SÂD-36, 38/SÂD-37, 38/SÂD-38, 38/SÂD-39, 38/SÂD-40, 38/SÂD-41, 38/SÂD-42, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-455, SÂD 27-42
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 38/SÂD-27
38/SÂD-27: Ve gökyüzünü, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri bâtıl (boşuna) yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle (azap edilecekleri için) inkâr edenlerin vay haline.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-28
38/SÂD-28: Hiç âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini, facirlerle bir tutar mıyız?
Kur'an Dinle: 38/SÂD-29
38/SÂD-29: Bu Mübarek Kitabı sana indirdik, âyetleri ile tedbir alsınlar ve ulûl’elbab tezekkür etsin diye.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-30
38/SÂD-30: Ve Dâvud (a.s)’a oğlu Süleyman’ı, armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvabtı (Allah’a ulaşmıştı).
Kur'an Dinle: 38/SÂD-31
38/SÂD-31: Ona bir akşam vakti, koşmaya hazır, iyi cins atlar sunulmuştu.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-32
38/SÂD-32: Bunun üzerine dedi ki: "Muhakkak ki ben, (onları) Rabbimi zikrettiğim için hayır (hayra, daimî zikre ulaşanların) sevgisi ile seviyorum." (Atlar tozu dumana katıp koşarak toz) perdesinin arkasında kaybolunca.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-33
38/SÂD-33: "Onları bana geri getirin." (dedi). Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-34
38/SÂD-34: Ve andolsun ki Biz, Süleyman (A.S)’ı imtihan ettik. Ve onun kürsüsü (tahtı) üzerine ceset olarak ulaştırdık. Sonra yöneldi (ayrıldı).
Kur'an Dinle: 38/SÂD-35
38/SÂD-35: "Rabbim, beni mağfiret et. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bağışla (hediye et). Muhakkak ki Sen, Sen Vehhab’sın (çok bağışlayıcısın)." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-36
38/SÂD-36: Bunun üzerine rüzgârı ona musahhar (emre amade) kıldık. Onun emri ile dilediği yere hafif hafif eserek giderdi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-37
38/SÂD-37: Ve şeytanları da hepsini ki, onlar bina yapanlar ve dalgıçlardır.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-38
38/SÂD-38: Ve diğerlerini (de) zincirlerle birbirine bağlı olarak (emre amade kıldık).
Kur'an Dinle: 38/SÂD-39
38/SÂD-39: Bunlar bizim atâmızdır (ihsanımızdır, verdiklerimizdir). Artık dilediğine hesapsız ver veya verme.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-40
38/SÂD-40: Ve muhakkak ki onun, katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı (sığınağı) vardır.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-41
38/SÂD-41: Ve kulumuz Eyüp (A.S)’ı zikret (hatırla). Rabbine şöyle seslenmişti: "Muhakkak ki şeytan, bana dert ve azap dokundurdu."
Kur'an Dinle: 38/SÂD-42
38/SÂD-42: Ayağın ile (yere) vur. (İşte) bu serin, yıkanılacak ve içilecek su.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: