SÂD 62-83, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-457)

SÂD: 38/SÂD-62, 38/SÂD-63, 38/SÂD-64, 38/SÂD-65, 38/SÂD-66, 38/SÂD-67, 38/SÂD-68, 38/SÂD-69, 38/SÂD-70, 38/SÂD-71, 38/SÂD-72, 38/SÂD-73, 38/SÂD-74, 38/SÂD-75, 38/SÂD-76, 38/SÂD-77, 38/SÂD-78, 38/SÂD-79, 38/SÂD-80, 38/SÂD-81, 38/SÂD-82, 38/SÂD-83, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-457, SÂD 62-83
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 38/SÂD-62
38/SÂD-62: Ve (cehennemdekiler): “Biz niçin, şerlilerden addettiğimiz adamları (burada cehennemde) görmüyoruz?” dediler.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-63
38/SÂD-63: Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlar(ımız) mı onlardan kaydı (ki onları göremedik)?
Kur'an Dinle: 38/SÂD-64
38/SÂD-64: Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle gerçektir.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-65
38/SÂD-65: De ki: "Ben sadece uyarıcıyım. Vahid (tek), Kahhar (kahredici) olan Allah’tan başka bir İlâh yoktur."
Kur'an Dinle: 38/SÂD-66
38/SÂD-66: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Azîz’dir (yüce ve üstün), Gaffar’dır (çok mağfiret eden).
Kur'an Dinle: 38/SÂD-67
38/SÂD-67: De ki: "O (Kur’ân), Büyük Bir Haber’dir."
Kur'an Dinle: 38/SÂD-68
38/SÂD-68: Siz O’ndan yüz çevirenlersiniz.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-69
38/SÂD-69: Meleil Al’â’da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-70
38/SÂD-70: Benim sadece apaçık bir nezir (uyarıcı) olduğum bana vahyolunuyor.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-71
38/SÂD-71: Rabbin meleklere: "Muhakkak ki Ben, tînden (nemli topraktan, balçıktan) bir insan yaratacağım." demişti.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-72
38/SÂD-72: Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal ona secde ederek yere kapanın!
Kur'an Dinle: 38/SÂD-73
38/SÂD-73: Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-74
38/SÂD-74: İblis hariç ki, o kibirlendi ve kâfirlerden oldu.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-75
38/SÂD-75: (Allahû Tealâ): "Ey iblis! Ellerimle (kudretimle) halkettiğim şeye secde etmenden seni men eden (şey) nedir? Kibirlendin! Yoksa sen yücelerden mi oldun?" dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-76
38/SÂD-76: (İblis): "Ben, ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu tînden (nemli topraktan, balçıktan) yarattın." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-77
38/SÂD-77: (Allahû Tealâ): "Haydi oradan (cennetten) çık! Artık muhakkak ki sen, kovulmuş olanlardansın." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-78
38/SÂD-78: Ve muhakkak ki dîn gününe (kıyâmet gününe) kadar lânetim senin üzerinedir.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-79
38/SÂD-79: (İblis): "Rabbim öyleyse beas (yeniden dirilme) gününe kadar beni inzar et (bana mühlet ver)." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-80
38/SÂD-80: (Allahû Tealâ): "Öyleyse muhakkak ki sen, tehir edilenlerdensin." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-81
38/SÂD-81: Vakti malum olan (bilinen) güne kadar.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-82
38/SÂD-82: (İblis): "Bundan sonra Senin izzetine (andolsun ki) onların hepsini mutlaka azdıracağım." dedi.
Kur'an Dinle: 38/SÂD-83
38/SÂD-83: Onlardan Senin muhlis kulların hariç.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: