YÂSÎN 71-83, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-23, Sayfa-445)

YÂSÎN: 36/YÂSÎN-71, 36/YÂSÎN-72, 36/YÂSÎN-73, 36/YÂSÎN-74, 36/YÂSÎN-75, 36/YÂSÎN-76, 36/YÂSÎN-77, 36/YÂSÎN-78, 36/YÂSÎN-79, 36/YÂSÎN-80, 36/YÂSÎN-81, 36/YÂSÎN-82, 36/YÂSÎN-83, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-23, Sayfa-445, YÂSÎN 71-83
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-71
36/YÂSÎN-71: Ellerimizle (kudretimizle) yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halkettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara (hayvanlara) malik olurlar.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-72
36/YÂSÎN-72: Ve Biz onları (hayvanları), onlara zelil (itaatkâr) yaptık. Böylece onlardan, kendilerinin binekleri oldu (onlara binerler) ve onlardan (etlerinden) yerler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-73
36/YÂSÎN-73: Ve onlarda, kendileri için (birçok) menfaatler (yararlar) ve içecek şeyler (süt) vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-74
36/YÂSÎN-74: Ve yardım olunacaklarını ümit ederek, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-75
36/YÂSÎN-75: (O ilâhlar), onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri, onlar (o ilâhlar) için, (onlara yardıma) hazır askerlerdir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-76
36/YÂSÎN-76: Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz, sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-77
36/YÂSÎN-77: İnsan, onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da Bize (karşı) apaçık hasım (düşman) oldu.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-78
36/YÂSÎN-78: Ve kendi yaratılışını unutup Bize misal getirdi: "Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek?" dedi.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-79
36/YÂSÎN-79: De ki: "Onu ilk defa inşa eden (Yaratan), ona hayat verecek. Ve O, bütün yaratışları En İyi Bilen’dir."
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-80
36/YÂSÎN-80: Yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) kılan (çıkaran), O’dur. Böylece siz, ondan yakarsınız.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-81
36/YÂSÎN-81: Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kaadir değil midir? Evet O, (yegâne) Yaratıcı ve En İyi Bilen’dir.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-82
36/YÂSÎN-82: O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.
Kur'an Dinle: 36/YÂSÎN-83
36/YÂSÎN-83: İşte O, Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: