Йа Син 71-83, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-445)

Йа Син: 36/Йа Син-71, 36/Йа Син-72, 36/Йа Син-73, 36/Йа Син-74, 36/Йа Син-75, 36/Йа Син-76, 36/Йа Син-77, 36/Йа Син-78, 36/Йа Син-79, 36/Йа Син-80, 36/Йа Син-81, 36/Йа Син-82, 36/Йа Син-83, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-445, Йа Син 71-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 36/Йа Син-71
36/Йа Син-71: Нима не виждат как Ние сътворихме добитъка измежду всичко за тях, и те така стават негови (на добитъка) владетели?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-72
36/Йа Син-72: И им ги подчинихме (добитъка), и така- от тях някои са им са за яздене и за ядене.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-73
36/Йа Син-73: И във тях за ползване има и други облаги, и за пиене неща (мляко). Не ще ли бъдат признателни вече?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-74
36/Йа Син-74: И вместо Аллах приеха други богове, надявайки се да им се помогне.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-75
36/Йа Син-75: (А те) не могат да им помогнат и те самите са готови войници (за помощ) на тях (за идолите си).
Слушайте Коран: 36/Йа Син-76
36/Йа Син-76: И вече да не те наскърбяват словата им! Ние наистина най-добре знаем какво спотайват и какво разкриват.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-77
36/Йа Син-77: И не вижда ли човекът, как Ние го сътворихме от частица сперма? И после стана- явен Наш противник.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-78
36/Йа Син-78: И даде той пример на Нас, забравяйки своето сътворяване, и казва: “Кой ще съживи костите ни, след като изгният и се разпръснат?”
Слушайте Коран: 36/Йа Син-79
36/Йа Син-79: Кажи им: “Ще ги съживи Онзи (Създателя), Който ги сътвори първия път. И Той знае най-добре как всичко се сътворява.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-80
36/Йа Син-80: И Той е Онзи, Който стори (извади) за вас огъня (кислород) от зеленото дърво и ето ви - от него палите.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-81
36/Йа Син-81: И нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори още едно подобие на това? Да! Той е Всетворящия и Всезнаещия.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-82
36/Йа Син-82: И Той (Аллах), когато пожелае нещо, е достатъчно само да му каже: “Бъди!” И то веднага става.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-83
36/Йа Син-83: И Той е Пречист и в Неговите Ръце е владението на всяко нещо и при Него ще бъдете върнати!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: