Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-458), Сад 84-88, аз-Зумар 1-5

Сад: 38/Сад-84, 38/Сад-85, 38/Сад-86, 38/Сад-87, 38/Сад-88, аз-Зумар: 39/аз-Зумар-1, 39/аз-Зумар-2, 39/аз-Зумар-3, 39/аз-Зумар-4, 39/аз-Зумар-5, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-458, Сад 84-88, аз-Зумар 1-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 38/Сад-84
38/Сад-84: Рече (Аллах): “Истината е това, и аз само истината казвам”.
Слушайте Коран: 38/Сад-85
38/Сад-85: И аз непременно ще напълня Ада с теб и всички от тях, които те последват.
Слушайте Коран: 38/Сад-86
38/Сад-86: Кажи им : “Не искам от вас отплата за това (което ви откривам) и не съм от онези, които добавят от себе си.”
Слушайте Коран: 38/Сад-87
38/Сад-87: (Коранът) Той е само Напомняне за световете.
Слушайте Коран: 38/Сад-88
38/Сад-88: И след време неизбежно ще узнаете вестите за него.

аз-Зумар

Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-1
39/аз-Зумар-1: Низпославането на тази Книга е от Аллах, Всемогъщия и Премъдрия.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-2
39/аз-Зумар-2: Низпослахме на теб Книгата с истина. Тогава бъди раб на Аллах, предан Нему във вярата!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-3
39/аз-Зумар-3: Чистата вяра е единствено за Аллах, нали? А които приемат покровители, вместо Него, казаха: “Служим на тях (идолите) само и само, за да ни доближават повече до Аллах.” Аллах отсъди между тях за онова, по което бяха в разногласие. Наистина Аллах не напътва към Себе Си никой лъжец, неблагодарник.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-4
39/аз-Зумар-4: Ако Аллах искаше да се сдобие с дете, Той щеше да си избере едно от Своите творения, което пожелае. Но Пречист е Той! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-5
39/аз-Зумар-5: И сътвори (Аллах) небесата и земята с право. Той заставя нощта да следва деня и деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок (по орбита). Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия, нали?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: