аз-Зумар 22-31, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-461)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-22, 39/аз-Зумар-23, 39/аз-Зумар-24, 39/аз-Зумар-25, 39/аз-Зумар-26, 39/аз-Зумар-27, 39/аз-Зумар-28, 39/аз-Зумар-29, 39/аз-Зумар-30, 39/аз-Зумар-31, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-461, аз-Зумар 22-31
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-22
39/аз-Зумар-22: И чийто гръд Аллах е разтворил за Исляма (за отдаване на Аллах), вече той е дарен със светлина от своя Господ, нали? Горко на онези, чиито сърца са закоравели от споменаването на Аллах! Те са в явна заблуда.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-23
39/аз-Зумар-23: И Аллах, подобно на Книгата, праща от Себе Си като благодат и като добродетел светлина. И настръхва от нея кожата на онези, които изпитват трепет (вълнение) към своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават и намират покой в споменаването на Аллах. Ето това е напътствието на Аллах, и с него Той напътва към СебеСи когото пожелае, а когото Аллах остави в заблуда, за него няма ни един напътстващ.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-24
39/аз-Зумар-24: И тогава, в Съдния ден, кой може да спаси неговото (физическо) тяло от мъчение ? И ще се каже на угнетителите: “Вкусете онова, което сте спечелили (наказанието за греховете)!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-25
39/аз-Зумар-25: Онези преди тях (също) отрекоха и мъчението ги връхлетя там, откъдето не очакваха.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-26
39/аз-Зумар-26: И Аллах ги накара да вкусят позора в земния живот, а мъчението в отвъдния е още по-голямо, само да знаеха.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-27
39/аз-Зумар-27: И наистина дадохме в този Коран примери на хората за всички неща, надявайки се те да се поучат.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-28
39/аз-Зумар-28: Това е Коран на арабски, без изопачавания (грешки) в него. Надявайки се така те да станат притежатели на таква (богобоязън) (да се боят да не изгубят милостта на Аллах)!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-29
39/аз-Зумар-29: И Аллах даде пример със следното. Нима положението на човек с (много) господари в разногласие помежду им е същото като положението на човек, подчинен и отдаден само на един господар? Славата е само за Аллах! Ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-30
39/аз-Зумар-30: Истината е, че и ти си смрътен, и те са смъртни.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-31
39/аз-Зумар-31: После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще се оспорвате един други.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: