Сад 1-16, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-453)

Сад: 38/Сад-1, 38/Сад-2, 38/Сад-3, 38/Сад-4, 38/Сад-5, 38/Сад-6, 38/Сад-7, 38/Сад-8, 38/Сад-9, 38/Сад-10, 38/Сад-11, 38/Сад-12, 38/Сад-13, 38/Сад-14, 38/Сад-15, 38/Сад-16, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-453, Сад 1-16
direction_left
direction_right

Сад

Слушайте Коран: 38/Сад-1
38/Сад-1: Сад. Кълна се в Корана, притежател на напомнянето (споменаването, прославянето)!
Слушайте Коран: 38/Сад-2
38/Сад-2: И не, неверниците са в надменност и раздор.
Слушайте Коран: 38/Сад-3
38/Сад-3: И колко поколения преди тях бяха погубени! Тогава те простенаха, но времето за спасение бе отминало.
Слушайте Коран: 38/Сад-4
38/Сад-4: И се удивиха, че измежду тях бе дошъл предупредител за тях. И неверниците: “Този е един голям лъжец и магьосник.”
Слушайте Коран: 38/Сад-5
38/Сад-5: Нима боговете ги превъща в един? И наистина това е нещо изумително (странно).”
Слушайте Коран: 38/Сад-6
38/Сад-6: И знатните от тях казвайки : “Вървете и бъдете търпеливи (настоятелни) за вашите богове! Това именно се иска от вас” се отделиха.
Слушайте Коран: 38/Сад-7
38/Сад-7: Не сме чували такова нещо (че всички богове са всъщност един бог) в другите религии. Това е само една измислица.
Слушайте Коран: 38/Сад-8
38/Сад-8: На него ли измежду нас е низпослано напомнянето (прославянето)?” И не, те се съмняват в Моето Напомняне, но те още не вкусиха от Моето мъчение.
Слушайте Коран: 38/Сад-9
38/Сад-9: Или при тях са съкровищниците на милостта на твоя Господ ­ Всемогъщия, Даряващия?
Слушайте Коран: 38/Сад-10
38/Сад-10: Или тяхно е владението на небесата, на земята и на всичко между тях? Тогава да намерят причини (пътища, средства) и да се издигнат!
Слушайте Коран: 38/Сад-11
38/Сад-11: (Те са) армия съставена от разгромени и разделени помежду си общностти.
Слушайте Коран: 38/Сад-12
38/Сад-12: Преди тях и народът на Нух (Ной), и адитите, и фараонът също отрякоха знаменията.
Слушайте Коран: 38/Сад-13
38/Сад-13: И самудяните, и народът на Лот, и обитателите на Ейке. Те също бяха от (отричащите) общности.
Слушайте Коран: 38/Сад-14
38/Сад-14: Те всичките отрекоха пратениците и затова Моето наказание стана наложително.
Слушайте Коран: 38/Сад-15
38/Сад-15: И за тях няма друго, освен да очакват един вик (мощна звукова вълна).
Слушайте Коран: 38/Сад-16
38/Сад-16: И казаха: “Господи, дай ни нашия дял бързо преди Деня на равносметката!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: