ас-Саффат 52-76, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-448)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-52, 37/ас-Саффат-53, 37/ас-Саффат-54, 37/ас-Саффат-55, 37/ас-Саффат-56, 37/ас-Саффат-57, 37/ас-Саффат-58, 37/ас-Саффат-59, 37/ас-Саффат-60, 37/ас-Саффат-61, 37/ас-Саффат-62, 37/ас-Саффат-63, 37/ас-Саффат-64, 37/ас-Саффат-65, 37/ас-Саффат-66, 37/ас-Саффат-67, 37/ас-Саффат-68, 37/ас-Саффат-69, 37/ас-Саффат-70, 37/ас-Саффат-71, 37/ас-Саффат-72, 37/ас-Саффат-73, 37/ас-Саффат-74, 37/ас-Саффат-75, 37/ас-Саффат-76, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-448, ас-Саффат 52-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-52
37/ас-Саффат-52: Който каза: “Нима ти наистина си от повярвалите (във живота след смърта)”?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-53
37/ас-Саффат-53: И като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще има възмездие за нас?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-54
37/ас-Саффат-54: И рече: “Вие видяхте ли го (знаете ли го отблизо)?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-55
37/ас-Саффат-55: И после надзърна (неговото положение), и го видя по средата на огъня.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-56
37/ас-Саффат-56: И рече: “Кълна се в Аллах, че ти без малко и мен щеше да погубиш”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-57
37/ас-Саффат-57: И ако не бе благодатта на моя Господ, наистина и аз щях да съм от готовите (да горят в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-58
37/ас-Саффат-58: И вече ние няма да умираме (още веднъж), нали?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-59
37/ас-Саффат-59: Освен първата ни смърт, и не ще видим и мъчение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-60
37/ас-Саффат-60: Наистина, ето това е великото спасение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-61
37/ас-Саффат-61: И вършещите дела вече, нека ги вършат за това (за великото спасение като цел).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-62
37/ас-Саффат-62: Това (като дар от Аллах) ли е по-добро за пребивание, или дървото Зокум?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-63
37/ас-Саффат-63: И наистина Ние (дървото Зокум) го сторихме като изпитание за угнетителите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-64
37/ас-Саффат-64: И то наистина е дърво, никнещо от дъното на Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-65
37/ас-Саффат-65: И плодовете му са като сатанински глави.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-66
37/ас-Саффат-66: И наистина те непременно ще ядат от него и ще си пълнят стомасите с него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-67
37/ас-Саффат-67: После към това ще им се подготви питие от вряща вода.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-68
37/ас-Саффат-68: После тяхното завръщане изцяло е към Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-69
37/ас-Саффат-69: И наистина те намериха своите бащи (предци) в заблуда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-70
37/ас-Саффат-70: И въпреки това препускаха по техните (на предците) дири.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-71
37/ас-Саффат-71: Наистина и преди тях повечето от древните също бяха в заблуда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-72
37/ас-Саффат-72: И наистина им изпратихме предупредители.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-73
37/ас-Саффат-73: И виж! Какъв бе тогава краят на предупредените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-74
37/ас-Саффат-74: Освен преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-75
37/ас-Саффат-75: И наистина Нух (Ньой) Ни призова. И как прекрасни са тези. на които откликваме на зова им!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-76
37/ас-Саффат-76: Така спасихме него и семейството му от огромна беда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: