ас-Саффат 25-51, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-447)

ас-Саффат: 37/ас-Саффат-25, 37/ас-Саффат-26, 37/ас-Саффат-27, 37/ас-Саффат-28, 37/ас-Саффат-29, 37/ас-Саффат-30, 37/ас-Саффат-31, 37/ас-Саффат-32, 37/ас-Саффат-33, 37/ас-Саффат-34, 37/ас-Саффат-35, 37/ас-Саффат-36, 37/ас-Саффат-37, 37/ас-Саффат-38, 37/ас-Саффат-39, 37/ас-Саффат-40, 37/ас-Саффат-41, 37/ас-Саффат-42, 37/ас-Саффат-43, 37/ас-Саффат-44, 37/ас-Саффат-45, 37/ас-Саффат-46, 37/ас-Саффат-47, 37/ас-Саффат-48, 37/ас-Саффат-49, 37/ас-Саффат-50, 37/ас-Саффат-51, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-447, ас-Саффат 25-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-25
37/ас-Саффат-25: Какво вие е, защо не си помагате един на друг?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-26
37/ас-Саффат-26: И не, те са отдадените в този Ден.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-27
37/ас-Саффат-27: И обръщайки се един към друг взаимно се питат (обвиняват).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-28
37/ас-Саффат-28: И казаха : “Нали вие ни се представяхте като праведни (последователи на Алах)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-29
37/ас-Саффат-29: И (другите) казаха: “Не, вие не бяхте вярващи (желаещи Лика на Аллах)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-30
37/ас-Саффат-30: И ние нямахме някаква сила, власт над вас. И не, вие бяхте станали престъпващ народ.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-31
37/ас-Саффат-31: И се изпълни Словото Господно (мъчението) спрямо нас. И наистина ние ще сме от вкусилите го (мъчението).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-32
37/ас-Саффат-32: Да, ние ви накарахме да престъпите, и ние самите наистина бяхме престъпили.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-33
37/ас-Саффат-33: И наистина в Съдния ден те ще бъдат съучастници в мъчението.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-34
37/ас-Саффат-34: Ето така наистина Ние постъпваме с престъпниците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-35
37/ас-Саффат-35: Когато им се речеше: “Няма друг бог освен Аллах!”, те непременно се възгордяваха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-36
37/ас-Саффат-36: И казваха: “Нима заради един луд поет ще изоставим нашите богове?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-37
37/ас-Саффат-37: Ала не, той дойде с истината и потвърди (предшните) пратеници.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-38
37/ас-Саффат-38: И непременно вие ще вкусите от болезненото мъчение -
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-39
37/ас-Саффат-39: И не ще ви се въздаде онова, което не сте вършили.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-40
37/ас-Саффат-40: Но не и за преданите (чисти) раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-41
37/ас-Саффат-41: Именно те, за тях има знайно препитание. -
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-42
37/ас-Саффат-42: И плодове. И ще са от удостоените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-43
37/ас-Саффат-43: В Градините Наим на Рая.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-44
37/ас-Саффат-44: Върху престоли стоящи един срещу друг.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-45
37/ас-Саффат-45: Поднасят им се чаши от извор, течащ около тях.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-46
37/ас-Саффат-46: Кристално чисти, сладки за пиещите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-47
37/ас-Саффат-47: И в него няма нищо замаяващо мисълта и те няма да се опиянят от него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-48
37/ас-Саффат-48: И при тях ще има жени със скрити погледи (гледащи само тях), с прекрасни очи.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-49
37/ас-Саффат-49: Сякаш са като недокоснато яйце.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-50
37/ас-Саффат-50: И после се насочват един към друг и взаимно се питат.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-51
37/ас-Саффат-51: И рече един от тях: “Наистина аз имах един близък”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: