Свещеният Коран (Джуз'-23), Йа Син, ас-Саффат, Сад, аз-Зумар

Свещеният Коран Джуз'-23: Свещеният Коран, (Джуз'-23, страница: 442-461), Йа Син 28-83, ас-Саффат 1-182, Сад 1-88, аз-Зумар 1-31
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: