Йа Син 55-70, Свещеният Коран (Джуз'-23, страница-444)

Йа Син: 36/Йа Син-55, 36/Йа Син-56, 36/Йа Син-57, 36/Йа Син-58, 36/Йа Син-59, 36/Йа Син-60, 36/Йа Син-61, 36/Йа Син-62, 36/Йа Син-63, 36/Йа Син-64, 36/Йа Син-65, 36/Йа Син-66, 36/Йа Син-67, 36/Йа Син-68, 36/Йа Син-69, 36/Йа Син-70, Свещеният Коран, Джуз'-23, страница-444, Йа Син 55-70
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 36/Йа Син-55
36/Йа Син-55: И наистина Обитателите на Рая в този ден ще са заети с наслади.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-56
36/Йа Син-56: Те и съпругите им ще бъдат облегнати на престоли, които са на сянки.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-57
36/Йа Син-57: Там ще имат плодове и каквото пожелаят.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-58
36/Йа Син-58: (Ще има) “Мир!”, като слово от Милосърдния Господ.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-59
36/Йа Син-59: Отделете се (на една страна) Днес, о, престъпници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-60
36/Йа Син-60: О синове на Адам, не ми ли дадохте обет, че не ще бъдете раби на сатаната? Наистина той (станата) е ваш явен враг.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-61
36/Йа Син-61: И Аз, не бях ли (взел обещание) от вас да бъдете Мои раби? Това е (да сте на) правият път.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-62
36/Йа Син-62: И заблуди той много сред вас. Не проумявате ли още?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-63
36/Йа Син-63: Ето това е Адът, който ви бе обещан.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-64
36/Йа Син-64: И облегнете се (влезте) днес в него (Ада), затова че бяхте неверници!
Слушайте Коран: 36/Йа Син-65
36/Йа Син-65: Днес запечатваме устите им и Ни говорят ръцете им, и ни свидетелстват краката им какво са придобили.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-66
36/Йа Син-66: И ако пожелаехме, бихме ги ослепили и щяха да побегнат (наляво надясно) по пътя. Как тогава биха виждали?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-67
36/Йа Син-67: И ако пожелаехме, щяхме да ги променим на местата им (където се намират) и тогава нямаше да могат нито да напреднат, нито да се върнат назад.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-68
36/Йа Син-68: И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа наобратно (намаляме силата му). Нима още не проумявате?
Слушайте Коран: 36/Йа Син-69
36/Йа Син-69: И Ние (Пророка) не го научихме на поезия, нито това му подобава. Това (което му е ниспослано) е само явно напомняне и ясен Коран.
Слушайте Коран: 36/Йа Син-70
36/Йа Син-70: (Низпослването на Корана) е за да предупреди живите и за да се сбъдне Словото (за мъчение) спрямо неверниците.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: