Ya-Sin 55-70, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-444)

Ya-Sin: 36/Ya-Sin-55, 36/Ya-Sin-56, 36/Ya-Sin-57, 36/Ya-Sin-58, 36/Ya-Sin-59, 36/Ya-Sin-60, 36/Ya-Sin-61, 36/Ya-Sin-62, 36/Ya-Sin-63, 36/Ya-Sin-64, 36/Ya-Sin-65, 36/Ya-Sin-66, 36/Ya-Sin-67, 36/Ya-Sin-68, 36/Ya-Sin-69, 36/Ya-Sin-70, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-444, Ya-Sin 55-70
direction_left
direction_right
Luister Koran: 36/Ya-Sin-55
36/Ya-Sin-55: Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag bezig zijn te genieten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-56
36/Ya-Sin-56: Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-57
36/Ya-Sin-57: Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-58
36/Ya-Sin-58: "Salâm!" Een Woord van een Meest Barmhartige Heer.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-59
36/Ya-Sin-59: Gaat op deze Dag (van de gelovigen) weg, O jullie misdadigers!
Luister Koran: 36/Ya-Sin-60
36/Ya-Sin-60: Heb ik jullie, O kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-61
36/Ya-Sin-61: En aanbidt Mij: dat is het rechte Pad.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-62
36/Ya-Sin-62: En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-63
36/Ya-Sin-63: Dit is de Hel waarvoor jullie gewaarschuwd plachen te worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-64
36/Ya-Sin-64: Gaat haar op deze Dag binnen wegens wat jullie plachten niet te geloven.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-65
36/Ya-Sin-65: Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigen over wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-66
36/Ya-Sin-66: En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij zeker het gezichtvermogen uitgewist van hun ogen, waarna zij een wedloop naar het Pad zouden houden, maar hoe zouden zij (dat) kunnen zien?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-67
36/Ya-Sin-67: En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij hun gestalten veranderd op hun plaatsen (van zondigheid), waarna zij niet weg zouden kunnen gaan en niet terug zouden gaan.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-68
36/Ya-Sin-68: En voor wie Wij de leeftijd verlengen doen Wij zijn lichaam verzwakken. Denken zij dan niet na?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-69
36/Ya-Sin-69: En Wij hebben hem (Mohammed) het dichten niet onderwezen en het past hem niet. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Koran.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-70
36/Ya-Sin-70: Opdat hij de levenden zal waarschuwen en opdat het Woord (van bestraffing) voor de ongelovigen bewaarheid wordt.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: