Sad 17-26, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-454)

Sad: 38/Sad-17, 38/Sad-18, 38/Sad-19, 38/Sad-20, 38/Sad-21, 38/Sad-22, 38/Sad-23, 38/Sad-24, 38/Sad-25, 38/Sad-26, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-454, Sad 17-26
direction_left
direction_right
Luister Koran: 38/Sad-17
38/Sad-17: Weest geduldig mt wat zij zij zeggen, en gedenk Onze dienaar Dâwôed, de bezitter van kracht. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-18
38/Sad-18: En Wij maakten de bergen dienstbaar, die met hem de Glorie van Allah prezen in de avond en in de ochtend.
Luister Koran: 38/Sad-19
38/Sad-19: En (ook) de verzamelde vogels, allen wendden zich voortdurend tot Hem.
Luister Koran: 38/Sad-20
38/Sad-20: En Wij versterkten zi n koninkrijk en Wij gaven hem de wijsheid en de beslissende uitspraken.
Luister Koran: 38/Sad-21
38/Sad-21: Heeft jou het bericht over de onenigheid bereikt? Toen zij over de muur de gebedsruimte binnendrongen?
Luister Koran: 38/Sad-22
38/Sad-22: Toen zij bij Dâwôed binnenkwamen, schrok Hij van ten, zij zeiden: "Wees niet bang, wij zijn twee mannen die het met elkaar oneens zijn, een van ons heeft de ander onrechtvaardig behandeld. Oordeel daarom rechtvaardig tussen ons en wijk niet af van de Waarheid en leid ons naar het rechte Pad.
Luister Koran: 38/Sad-23
38/Sad-23: Voorwaar, mijn broeder heeft negen en negentig ooien en ik heb één ooi. Toen zei hij: 'Sta haar aan mij af.' En hij versloeg mij in het redetwisten."
Luister Koran: 38/Sad-24
38/Sad-24: Bij (Dâwôed) zei: "Voorzeker, hij heeft jou onrechtvaardig behandeld met de eis om jouw ooi am zijn ooien toe te voegen. En voorwaar, vele genoten behandelen elkaar onrechtvaardig, behalve degenen die geloven en die goede werken verrichten, en zij zijn slechts weinigen. En Dâwôed vermoedde dat Wij hem op de proef stelden, waarop hij zijn Heer om vergeving smeekte. Hij boog zich neer en hij toonde berouw.
Luister Koran: 38/Sad-25
38/Sad-25: Toen vergaven Wij hem dat. En voorwaar, voor hem is er bij Ons zeker (Onze) nabijheid en de beste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-26
38/Sad-26: O Dâwôed, Wij hebben jou tot gevolmachtigde op aarde aangesteld, oordeel daarom met de Waarheid tussen de mensen en volg niet de begeerte, want die zal jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Voorwaar, degenen die van de Weg van Allah afdwalen: voor hen is er een harde bestraffing omdat zij de Dag des Oordeels vergaten.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: