As-Saffat 154-182, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-452)

As-Saffat: 37/As-Saffat-154, 37/As-Saffat-155, 37/As-Saffat-156, 37/As-Saffat-157, 37/As-Saffat-158, 37/As-Saffat-159, 37/As-Saffat-160, 37/As-Saffat-161, 37/As-Saffat-162, 37/As-Saffat-163, 37/As-Saffat-164, 37/As-Saffat-165, 37/As-Saffat-166, 37/As-Saffat-167, 37/As-Saffat-168, 37/As-Saffat-169, 37/As-Saffat-170, 37/As-Saffat-171, 37/As-Saffat-172, 37/As-Saffat-173, 37/As-Saffat-174, 37/As-Saffat-175, 37/As-Saffat-176, 37/As-Saffat-177, 37/As-Saffat-178, 37/As-Saffat-179, 37/As-Saffat-180, 37/As-Saffat-181, 37/As-Saffat-182, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-452, As-Saffat 154-182
direction_left
direction_right
Luister Koran: 37/As-Saffat-154
37/As-Saffat-154: Wat is er met jullie? Hoe beoordelen jullie?
Luister Koran: 37/As-Saffat-155
37/As-Saffat-155: Laten jullie je dan in iet vermanen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-156
37/As-Saffat-156: Of beschikken jullie over een duidelijk bewijs?
Luister Koran: 37/As-Saffat-157
37/As-Saffat-157: Brengt dan jullie boek, als jullie waarachtigen zijn!
Luister Koran: 37/As-Saffat-158
37/As-Saffat-158: En zij verzinnen verwantschap tussen Hem en de Djinn's. En voorzeker, de Djinn's weten dat zij de voorgeleiden zullen zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-159
37/As-Saffat-159: Heilig is Allah boven wat zij toeschrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-160
37/As-Saffat-160: Behalve de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-161
37/As-Saffat-161: Voorwaar jullie en wat jullie aanbidden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-162
37/As-Saffat-162: Jullie kunnen niemand tegen (het plan van) Hem te doen dwalen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-163
37/As-Saffat-163: Behalve degene die Djahîm (de Hel) binnengaat.
Luister Koran: 37/As-Saffat-164
37/As-Saffat-164: (De Engelen zeggen:) "En er is niemand van ons, of er is voor hem een bekende plaats.
Luister Koran: 37/As-Saffat-165
37/As-Saffat-165: En voorwaar, wij zijn degenen die in rijen staan.
Luister Koran: 37/As-Saffat-166
37/As-Saffat-166: En voorwaar, wij zijn zeker degenen die de Glorie van Allah prijzen."
Luister Koran: 37/As-Saffat-167
37/As-Saffat-167: En zij (de ongelovigen) zullen zeker zeggen:
Luister Koran: 37/As-Saffat-168
37/As-Saffat-168: "Als wij over een Vermaning van de vruegeren hadden beschikt,
Luister Koran: 37/As-Saffat-169
37/As-Saffat-169: Dan zouden wij zeker tot de dienaren van Allah die Hem zuiver aanbidden hebben behoord."
Luister Koran: 37/As-Saffat-170
37/As-Saffat-170: Maar zij verwierpen hem (de Koran), daarom zullen zij het weten.
Luister Koran: 37/As-Saffat-171
37/As-Saffat-171: En voorzeker, Ons Woord is voorafgegaan aan Onze gezonden dienaren.
Luister Koran: 37/As-Saffat-172
37/As-Saffat-172: Voorwaar, zij zijn het die zeker geholpen zullen worden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-173
37/As-Saffat-173: Voorwaar, zij zijn Onze legers die zeker de overwinnaars zullen zijn.
Luister Koran: 37/As-Saffat-174
37/As-Saffat-174: Wend je (O Moehammad) dan voor een bepaalde tijd van hen (de gelovigen) af.
Luister Koran: 37/As-Saffat-175
37/As-Saffat-175: En kijk naar hen, zij zullen spoedig (de gevolgen) zien.
Luister Koran: 37/As-Saffat-176
37/As-Saffat-176: Vragen zij dan Onze bestraffing te bespoedigen?
Luister Koran: 37/As-Saffat-177
37/As-Saffat-177: Als dan (de bestraffing) neerdaalt op hun erven, dat is dan de slechtste ochtend voor de gewaarschuwden.
Luister Koran: 37/As-Saffat-178
37/As-Saffat-178: En wend je van hen af voor een bepaalde tijd.
Luister Koran: 37/As-Saffat-179
37/As-Saffat-179: En kijk, spoedig zullen zij (de bestraffing) zien.
Luister Koran: 37/As-Saffat-180
37/As-Saffat-180: Heilig is jouw Heer, de Heer van de Almacht, boven wat zij toeschrijven.
Luister Koran: 37/As-Saffat-181
37/As-Saffat-181: En vrede zij met de gezondenen.
Luister Koran: 37/As-Saffat-182
37/As-Saffat-182: En alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: