Az-Zumar 11-21, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-460)

Az-Zumar: 39/Az-Zumar-11, 39/Az-Zumar-12, 39/Az-Zumar-13, 39/Az-Zumar-14, 39/Az-Zumar-15, 39/Az-Zumar-16, 39/Az-Zumar-17, 39/Az-Zumar-18, 39/Az-Zumar-19, 39/Az-Zumar-20, 39/Az-Zumar-21, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-460, Az-Zumar 11-21
direction_left
direction_right
Luister Koran: 39/Az-Zumar-11
39/Az-Zumar-11: Zeg: "Voorwaar, ik ben bevelen om Allah te aanbidden, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-12
39/Az-Zumar-12: En ik ben bevolen om de eerste van de Moslims te zijn."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-13
39/Az-Zumar-13: Zeg: "Voorwaar, ik vrees. als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, een bestraffing op een geweldige Dag."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-14
39/Az-Zumar-14: Zeg: "Allah is het Die ik aanbid, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-15
39/Az-Zumar-15: Aanbidt den maar naast Hem wat jullie willen." Zeg: "Voorwaar, de verliezers zijn degenen die zichzelf en hun familie (door hun slechte bestemming) verlies toebrengen op de Dag der Opstanding. Weet dat dat het duidelijke verlies is."
Luister Koran: 39/Az-Zumar-16
39/Az-Zumar-16: Er zullen boven hen lagen van vuur zijn en onder hen lagen. Zo maakt Allah Zijn dienaren daarmee bevreesd. O Mijn dienaren, vreest Mj daarom.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-17
39/Az-Zumar-17: En degenen die het aanbidden van de Thagôet vemijden en die terugkeren tot Allah; voor Hen is er een verheugende tijding. Verheug daarom Mijn dienaren.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-18
39/Az-Zumar-18: Degenen die naar het woord luisteren en daarna het beste ervan volgen, zij zijn degenen die Allah heeft geleid en zij zijn de bezitters van verstand.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-19
39/Az-Zumar-19: Voor wie het woord van bestraffing bewaarheid is, zou jij (O Moehammad) hem kunnen redden die in de Hel is?
Luister Koran: 39/Az-Zumar-20
39/Az-Zumar-20: Maar degenen die hun Heer vreesden; voor hen zijn er woningen waarboven (nog andere) woningen zijn gebouwd waar onder door de rivieren stromen. Als een belofte van Allah, Allah breekt de belofte niet.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-21
39/Az-Zumar-21: Zie jij niet dat Allah water uit de hemel doet neerdalen en het daarna doet samenstromen in bronnen die zich in de aarde bevinden? Vervolgens brengt Hij daar planten met verschillende kleuren me voort, en daarna worden ze droog en zie jij dat ze geel worden, den laat Hij ze tot stof worden. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van verstand.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: