Sad 27-42, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-455)

Sad: 38/Sad-27, 38/Sad-28, 38/Sad-29, 38/Sad-30, 38/Sad-31, 38/Sad-32, 38/Sad-33, 38/Sad-34, 38/Sad-35, 38/Sad-36, 38/Sad-37, 38/Sad-38, 38/Sad-39, 38/Sad-40, 38/Sad-41, 38/Sad-42, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-455, Sad 27-42
direction_left
direction_right
Luister Koran: 38/Sad-27
38/Sad-27: En Wij hebben de hemel en de aarde en wat dartussen is niet voor niets geschapen. Dat is een vermoeden van degenen die ongelovig zijn. Wee daarom degenen die niet in de Hel geloven.
Luister Koran: 38/Sad-28
38/Sad-28: Zullen Wij degenen die geloven en goede werken verrichten behandelen als de verderfzaaiers op de aarde? Of zullen Wij de Moettaqôen be handelen als de verdorvenen?
Luister Koran: 38/Sad-29
38/Sad-29: (Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.
Luister Koran: 38/Sad-30
38/Sad-30: En Wij schonken Dâwôed Soelaimân, de beste dienaar. Voorwaar, hij is de meest berouwtonende.
Luister Koran: 38/Sad-31
38/Sad-31: (Gedenkt) toen hem in de avond dc snelle raspaarden werden getoond.
Luister Koran: 38/Sad-32
38/Sad-32: Toen zei hij: "Voorwaar, ik koesterde de liefde voor het goede ten koste van het gedenken van mijn Heer, totdat zij onzichtbaar werden door de zonsondergang.
Luister Koran: 38/Sad-33
38/Sad-33: Brengt ze naar mij terug." Daarna begon bij (de paarden) over de benen en de halzen te stirijken.
Luister Koran: 38/Sad-34
38/Sad-34: En voorzeker, Wij hebben Soelaimân op de proef gesteld en Wij zetten (hem) op zijn zetel, als een lichaam, waarna hij berouw toonde.
Luister Koran: 38/Sad-35
38/Sad-35: Hij zei: "Mijn Heer, vergeef rnij, en schenk mij een koninkrijk dat niemand na mij ooit zal bezitten. Voorwaar, U bent de Schenker.
Luister Koran: 38/Sad-36
38/Sad-36: En Wij maakten de wind un hem dienstbaar, die volgzaan waaide op zijn bevel, waarheen bij wilde.
Luister Koran: 38/Sad-37
38/Sad-37: En (ook) de Satans, allen waren bouwers en duikers.
Luister Koran: 38/Sad-38
38/Sad-38: En andere (Satans) vastgebonden in ketenen.
Luister Koran: 38/Sad-39
38/Sad-39: Dat is een ge-schenk van Ons, geef (het) dan weg of houd (het) achter; zonder afrekening.
Luister Koran: 38/Sad-40
38/Sad-40: En voorwaar, voor hem is er bij Ons zeker (Onze) nabijheid en de beste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 38/Sad-41
38/Sad-41: En gedenk Onze dienaar, Ayyôeb, toen hij tot zij Heer riep: "Voorwaw, de Satan heeft mij getroffen met tegenspoed en bestraffing."
Luister Koran: 38/Sad-42
38/Sad-42: (Allah antwoordde:) "Stamp met jouw voet, dit is koel water om te baden en om van te drinken."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: