Ya-Sin 71-83, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-445)

Ya-Sin: 36/Ya-Sin-71, 36/Ya-Sin-72, 36/Ya-Sin-73, 36/Ya-Sin-74, 36/Ya-Sin-75, 36/Ya-Sin-76, 36/Ya-Sin-77, 36/Ya-Sin-78, 36/Ya-Sin-79, 36/Ya-Sin-80, 36/Ya-Sin-81, 36/Ya-Sin-82, 36/Ya-Sin-83, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-445, Ya-Sin 71-83
direction_left
direction_right
Luister Koran: 36/Ya-Sin-71
36/Ya-Sin-71: Zien zij dan niet dat onder wat Onze Handen voor hen geschapen hebben het vee is, zodat zij daarvan bezitter zijn?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-72
36/Ya-Sin-72: En Wij hebben het (vee) voor hen onderworpen, sommige berijden zij ervan en sommige eten zij.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-73
36/Ya-Sin-73: En voor hen is er nut in en een (bron van) driken. Zijn zij dan niet dankbaar?
Luister Koran: 36/Ya-Sin-74
36/Ya-Sin-74: En zij nemen naast Allah goden in de hoop dat zij geholpen zullen worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-75
36/Ya-Sin-75: Zij zijn niet in staat om hen te helpen, en zij (de veelgodenaanbidders) zijn voor hen een leger dat wordt voorgeleid.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-76
36/Ya-Sin-76: Laten hun woorden jou daarom niet treurig maken: Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij openlijk doen.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-77
36/Ya-Sin-77: Ziet de mens niet dat Wij hem uit een druppel hebben geschapen? Toch is hij duidelijk een redetwister.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-78
36/Ya-Sin-78: En hij geeft Ons een voorbeeld, terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei: "Wie doet de beenderen tot leven komen, terwijl ze gruis zijn?"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-79
36/Ya-Sin-79: Zeg: "Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan, Die zal ze doen leven. En Hij is de Kenner van de gehele schepping.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-80
36/Ya-Sin-80: (Hij is) Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt. Waarna jullie er een vuur mee ontsteken."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-81
36/Ya-Sin-81: Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om het gelijke ervan te scheppen? Zeker wel! En Hij is de Schepper, de Alwetende.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-82
36/Ya-Sin-82: Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: "Wees," en het is.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-83
36/Ya-Sin-83: Heilig is Degene in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken is en tot Hem worden jullie teruggekeerd.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: