Ya-Sin 41-54, de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-443)

Ya-Sin: 36/Ya-Sin-41, 36/Ya-Sin-42, 36/Ya-Sin-43, 36/Ya-Sin-44, 36/Ya-Sin-45, 36/Ya-Sin-46, 36/Ya-Sin-47, 36/Ya-Sin-48, 36/Ya-Sin-49, 36/Ya-Sin-50, 36/Ya-Sin-51, 36/Ya-Sin-52, 36/Ya-Sin-53, 36/Ya-Sin-54, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-443, Ya-Sin 41-54
direction_left
direction_right
Luister Koran: 36/Ya-Sin-41
36/Ya-Sin-41: En het is een Teken voor hen dat Wij hun nakomelingen dragen in een volgeladen schip.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-42
36/Ya-Sin-42: En Wij hebben voor hen iets dat daarop lijkt geschapen, waarop zij rijden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-43
36/Ya-Sin-43: En als Wij willen, dan doen Wij hen verdrinken en dan zal er geen helper voor hen zijn, en zij zullen niet worden gered.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-44
36/Ya-Sin-44: Behalve als een genade van Ons, en als een gunst voor een vastgestelde tijd.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-45
36/Ya-Sin-45: En wanneer tot hen wordt gezegd: "Vreest wat vóór jullie en wat achter jullie is, hopelijk zullen jullie begenadigd worden, (toen keerden zij zich af.)"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-46
36/Ya-Sin-46: En er komt geen Teken tot hen, van de Tekenen van hun Heer, of zij wenden zich er van af.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-47
36/Ya-Sin-47: En wanneer tot hen wordt gezegd: "Geeft uit van waar Allah jullie mee voorzien heeft," dan zeggen degenen die ongelovig zijn tot degenen die gelovig zijn: "Zouden wij degenen voeden die Hij had kunnen voeden, als Allah het gewild had? Jullie verkeren slechts in duidelijke dwaling."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-48
36/Ya-Sin-48: En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 36/Ya-Sin-49
36/Ya-Sin-49: Zij wachten op niets anders dan één enkele bliksemslag die hen grijpt terwijl zij redetwisten.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-50
36/Ya-Sin-50: Dan kunnen zij (elkaar) niet raadplegen en zij kunnen niet tot hun familie terugkeren.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-51
36/Ya-Sin-51: En er wordt op de bazuin geblazen, daarop snellen zij uit de graven naar hun Heer.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-52
36/Ya-Sin-52: Zij zeggen: "Wee ons! Wie heeft ons van onze rustplaatsen doen opstaan? Dat is wat de Barmhartige heeft aangezegd, en de Gezondenen hebben de waarheid gesproken."
Luister Koran: 36/Ya-Sin-53
36/Ya-Sin-53: Het zal slechts één enkele bliksemslag zijn en dan zullen zij allen bij Ons voorgeleid worden.
Luister Koran: 36/Ya-Sin-54
36/Ya-Sin-54: Dan zal op deze Dag niemand onrecht aangedaan worden en jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie plachten te doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: