de Heilige Koran (Djuz'-23, Pagina-458), Sad 84-88, Az-Zumar 1-5

Sad: 38/Sad-84, 38/Sad-85, 38/Sad-86, 38/Sad-87, 38/Sad-88, Az-Zumar: 39/Az-Zumar-1, 39/Az-Zumar-2, 39/Az-Zumar-3, 39/Az-Zumar-4, 39/Az-Zumar-5, de Heilige Koran, Djuz'-23, Pagina-458, Sad 84-88, Az-Zumar 1-5
direction_left
direction_right
Luister Koran: 38/Sad-84
38/Sad-84: Hij (Allah): "De Waarheid, en Ik spreek de Waarheid.
Luister Koran: 38/Sad-85
38/Sad-85: Ik zal zeker De Hel vullen met jou en met degenen onder hen die jou volgden, tezamen."
Luister Koran: 38/Sad-86
38/Sad-86: Zeg (O Moehammad): "Ik vraag jullie er geen beloning voor en ik behoor niet tot hen die verzinnen.
Luister Koran: 38/Sad-87
38/Sad-87: Hij (de Koran) is niets dan een Vermaning voor de werelden.
Luister Koran: 38/Sad-88
38/Sad-88: En over een tijd zullen jullie zeker weten wat zijn boodschap was."

Az-Zumar

Luister Koran: 39/Az-Zumar-1
39/Az-Zumar-1: (De Koran) is de neerzonding van het Boek van Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-2
39/Az-Zumar-2: Voorwaar, Wij hebben het Boek met de Waarheid aan jou (O Moehammad) gezonden, aanbid daarom Allah, Hem zuiver aanbiddend.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-3
39/Az-Zumar-3: Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:) "Wij aanbidden ben slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen." Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-4
39/Az-Zumar-4: Als Allah een zoon zou wensen te nemen, dan zou Hij kiezen wat Hij wilde van wat Hij heeft geschapen. Heilig is Hij, Hij is Allah, de Ene, de Overweldiger.
Luister Koran: 39/Az-Zumar-5
39/Az-Zumar-5: Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen. Hij doet de nacht de dag bedekken en Hij doet de dag de nacht bedekken. En Hij heeft de zou en de maan dienstbaar gemaakt. Allen bewegen tot een bepaalde tijd. Weet dat Hij de Almachtige, de Vergevensgezinde is.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: