Noble Qur'an (Juz-23, halaman-458), Sad 84-88, Az-Zumar 1-5

Noble Qur'an » Juz-23 » halaman-458
share on facebook  tweet  share on google  print  
Sad: 38/Sad-84, 38/Sad-85, 38/Sad-86, 38/Sad-87, 38/Sad-88, Az-Zumar: 39/Az-Zumar-1, 39/Az-Zumar-2, 39/Az-Zumar-3, 39/Az-Zumar-4, 39/Az-Zumar-5, Noble Qur'an, Juz-23, halaman-458, Sad 84-88, Az-Zumar 1-5
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 38/Sad-84
38/Sad-84: Allah berfirman: "Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan".
Dengar Quran: 38/Sad-85
38/Sad-85: Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
Dengar Quran: 38/Sad-86
38/Sad-86: Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
Dengar Quran: 38/Sad-87
38/Sad-87: Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
Dengar Quran: 38/Sad-88
38/Sad-88: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran setelah beberapa waktu lagi.

Az-Zumar

Dengar Quran: 39/Az-Zumar-1
39/Az-Zumar-1: Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-2
39/Az-Zumar-2: Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-3
39/Az-Zumar-3: Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-4
39/Az-Zumar-4: Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha Suci Allah. Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-5
39/Az-Zumar-5: Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: